ศูนย์รวมความรู้ อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล และ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ

การป้องกันเคมีของวัสดุทำถุงมือชนิดต่างๆ

การเลือกวัสดุถุงมือกันสารเคมี

การป้องกันสารเคมีซึมผ่านของถุงมือประเภทต่าง ๆ

*Limited service VG= Very Good G= Good F=Fair P=Poor (not recommended)

Chemical

Neoprene

Natural Latex
or Rubber

Butyl

Nitrile Latex

*Acetaldehyde

VG

G

VG

G

Acetic acid

VG

VG

VG

VG

*Acetone

G

VG

VG

P

Ammonium hydroxide

VG

VG

VG

VG

*Amyl acetate

F

P

F

P

Aniline

G

F

F

P

*Benzaldehyde

F

F

G

G

*Benzene

F

F

F

P

Butyl acetate

G

F

F

P

Butyl alcohol

VG

VG

VG

VG

Carbon disulfide

F

F

F

F

*Carbon tetrachloride

F

P

P

G

Castor oil

F

P

F

VG

*Chlorobenzene

F

P

F

P

*Chloroform

G

P

P

P

Chloronaphthalene

F

P

F

F

Chromic Acid (50%)

F

P

F

F

Citric acid (10%)

VG

VG

VG

VG

Cyclohexanol

G

F

G

VG

*Dibutyl phthalate

G

P

G

G

Diesel fuel

G

P

P

VG

Diisobutyl ketone

P

F

G

P

Dimethylformamide

F

F

G

G

Dioctyl phthalate

G

P

F

VG

Dioxane

VG

G

G

G

Epoxy resins, dry

VG

VG

VG

VG

*Ethyl acetate

G

F

G

F

Ethyl alcohol

VG

VG

VG

VG

Ethyl ether

VG

G

VG

G

*Ethylene dichloride

F

P

F

P

Ethylene glycol

VG

VG

VG

VG

Formaldehyde

VG

VG

VG

VG

Formic acid

VG

VG

VG

VG

Freon 11

G

P

F

G

Freon 12

G

P

F

G

Freon 21

G

P

F

G

Freon 22

G

P

F

G

*Furfural

G

G

G

G

Gasoline, leaded

G

P

F

VG

Gasoline, unleaded

G

P

F

VG

Glycerine

VG

VG

VG

VG

Hexane

F

P

P

G

Hydrochloric acid

VG

G

G

G

Hydrofluoric acid (48%)

VG

G

G

G

Hydrogen peroxide (30%)

G

G

G

G

Hydroquinone

G

G

G

F

Isooctane

F

P

P

VG

Isopropyl alcohol

VG

VG

VG

VG

Kerosene

VG

F

F

VG

Ketones

G

VG

VG

P

Lacquer thinners

G

F

F

P

Lactic acid (85%)

VG

VG

VG

VG

Lauric acid (36%)

VG

F

VG

VG

Lineoleic acid

VG

P

F

G

Linseed oil

VG

P

F

VG

Maleic acid

VG

VG

VG

VG

Methyl alcohol

VG

VG

VG

VG

Methylamine

F

F

G

G

Methyl bromide

G

F

G

F

*Methyl chloride

P

P

P

P

*Methyl ethyl ketone

G

G

VG

P

*Methyl isobutyl ketone

F

F

VG

P

Methyl methacrylate

G

G

VG

F

Monoethanolamine

VG

G

VG

VG

Morpholine

VG

VG

VG

G

Naphthalene

G

F

F

G

Naphthas, aliphatic

VG

F

F

VG

Naphthas, aromatic

G

P

P

G

*Nitric acid

G

F

F

F

Nitromethane (95.5%)

F

P

F

F

Nitropropane (95.5%)

F

P

F

F

Octyl alcohol

VG

VG

VG

VG

Oleic acid

VG

F

G

VG

Oxalic acid

VG

VG

VG

VG

Palmitic acid

VG

VG

VG

VG

Perchloric acid (60%)

VG

F

G

G

Perchloroethylene

F

P

P

G

Petroleum distillates (naphtha)

G

P

P

VG

Phenol

VG

F

G

F

Phosphoric acid

VG

G

VG

VG

Potassium hydroxide

VG

VG

VG

VG

Propyl acetate

G

F

G

F

Propyl alcohol

VG

VG

VG

VG

Propyl alcohol (iso)

VG

VG

VG

VG

Sodium hydroxide

VG

VG

VG

VG

Styrene

P

P

P

F

Stryene (100%)

P

P

P

F

Sulfuric acid

G

G

G

G

Tannic acid (65%)

VG

VG

VG

VG

Tetrahydrofuran

P

F

F

F

*Toluene

F

P

P

F

Toluene diisocyanate

F

G

G

F

*Trichloroethylene

F

F

P

G

Triethanolamine

VG

G

G

VG

Tung oil

VG

P

F

VG

Turpentine

G

F

F

VG

*Xylene

P

P

P

F

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คู่มือการเลือกถุงมือกันสารเคมี มาตรฐาน EN

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://www.pholonline.com/ppe/work-gloves/chemical-resistant/chemical-resistant-guide

Website Implemented by ColorPack Creations Co., Ltd.