ศูนย์รวมความรู้ อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล และ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ

การเลือกถุงมือตามชนิดสารเคมี

(Chemical Resistant Glove Selection Guide)

Glove Selection Guide

 

Chemical

Recommended Gloves

Comments

Acetic acid

Nitrile, Neoprene

 

Acetone

Latex, double glove

 

Acetonitrile

Nitrile, double glove

 

Acrylamide

Nitrile

 

Ammonium Hydroxide

Nitrile

 

Benzene

ChemTek, Viton, Silver Shield

 

Butanol

Latex, Nitrile

 

Buffers

Latex, Nitrile

 

Carbon Disulfide

Nitrile

 

Carbon Tetrachloride

ChemTek, Viton, Silver Shield

Probable Human Carcinogen.

Chemotherapy Drugs

Latex or Nitrile, double glove

 

Chloroform

ChemTek, Viton, Silver Shield

 

Cidex

Latex, Nitrile, Neoprene

 

Clear Rite

Nitrile

 

Cryogenic Liquids

Cryogenic Gloves

 

Cyclohexane

Nitrile

 

Dimethyl Formamide

Neoprene, Latex

 

Dimethyl Sulfoxide

Nitrile

 

1,4-Dioxane

Butyl, Silver Shield

Mutagen and probable carcinogen.

Ethanolamine

Nitrile

 

Ethidium Bromide (10%)

Nitrile, Neoprene

 

Ethyl Acetate

Latex, double glove

Butyl, Silver Shield are recommended for heavy use.

Ethanol

Nitrile, Neoprene

 

Ethyl Ether

Nitrile

 

Formaldehyde (37%)

Nitrile, Neoprene, Latex

 

Formic Acid

Nitrile, Latex

 

Glutaraldehyde (<5%)

Latex, Nitrile

 

Guanidine Solutions

Latex, double glove

 

Heptanes

Nitrile

 

Hexane

Nitrile

 

Hydrochloric acid

Nitrile, Neoprene, Latex

 

Hydrogen peroxide (2 – 30%)

Nitrile, Neoprene

 

Isopropanol (2-propanol)

Nitrile, Latex

 

2-Mercaptoethanol

Nitrile

 

Mercury, Inorganic

Nitrile, Latex

 

Methanol

Nitrile, Neoprene

 

Methylene Chloride

ChemTek, Viton, Silver Shield

Cal-OSHA regulated carcinogen.

Nitric Acid

Nitrile

 

Osmium Tetroxide

Nitrile, double glove

 

Perchloric Acid (70%)

Nitrile

 

Phenol

Nitrile, Neoprene

 

Phenol/Chloroform/Amyl Alcohol

ChemTek, Viton, Silver Shield

 

Phosphoric acid

Nitrile, Latex

 

Sodium Hydroxide

Nitrile, Neoprene, Latex

 

Sulfuric Acid (50%)

Nitrile, Latex

 

Sulfuric Acid (98%)

ChemTek, Butyl, Silver Shield

 

TEMED

Nitrile, double glove

 

Tetrahydrofuran

Silver Shield, ChemTek

 

Trichloroacetic Acid

Nitrile, Viton

 

Trifluoroacetic Acid

Neoprene, Silver Shield

 

Xylene

Nitrile, double glove

ChemTek, Silver Shield recommended for heavy use.

 

Website Implemented by ColorPack Creations Co., Ltd.