ศูนย์รวมความรู้ อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล และ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ

Material Coating – วัสดุเคลือบถุงมือ

GLOVE MATERIAL TEMPERATURE RANGE PROTECTS AGAINST

 

Material

Temperature Resistant

GOOD

POOR

Natural Rubber

 

0° to 300°F

-17° to 150°C

All water soluble liquids,

such as Alcohols & Acetones

 

for organics

 

 

Polyvinyl Chloride

“PVC”

0° to 200°F

-17° to 65°C

Petroleum, Acids, Fats,

Hydrocarbons, Oils, Caustics,

Alcohols, & Glycol Ethers

 

for most organics

 

 

Polyvinyl alcohol (PVA)

 

for aromatic and chlorinated solvents;

 

for water-based solutions- water destroys the gloves!

Neoprene

 

-10° to 200°F

-23° TO 93°C

Acids, Alcohol, Oils, Grease,

Caustics, Inks, Detergents,

Fertilizers, Refrigerants

& Ketones

 

 

 

Nitrile

25° to 300°F

-4° to 150°C

Oils, Greases, Acids,

Caustics and most all

Petroleum Based Products

 

 

Butyl

 

for highly corrosive acids, ketones, esters, gases;

 

aliphatic, aromatic hydrocarbons, halogenated hydrocarbons, gasoline

Poly Urethane “PU”

–85 ºF (-65ºC)

gasoline · machine oils, etc

carbolic acid, formaldehyde, zinc, heavy metals, evaporative residue (water) - under the limits

 

 

 

 

 

 

Website Implemented by ColorPack Creations Co., Ltd.