`

การป้องกันเคมีของวัสดุทำถุงมือชนิดต่างๆ

การป้องกันสารเคมีซึมผ่านของถุงมือประเภทต่าง ๆ

การป้องกันสารเคมีซึมผ่านของถุงมือประเภทต่าง ๆ

*Limited service VG= Very Good G= Good F=Fair P=Poor (not recommended)

ChemicalNeopreneNatural Latex
or Rubber
ButylNitrile Latex
*AcetaldehydeVGGVGG
Acetic acidVGVGVGVG
*AcetoneGVGVGP
Ammonium hydroxideVGVGVGVG
*Amyl acetateFPFP
AnilineGFFP
*BenzaldehydeFFGG
*BenzeneFFFP
Butyl acetateGFFP
Butyl alcoholVGVGVGVG
Carbon disulfideFFFF
*Carbon tetrachlorideFPPG
Castor oilFPFVG
*ChlorobenzeneFPFP
*ChloroformGPPP
ChloronaphthaleneFPFF
Chromic Acid (50%)FPFF
Citric acid (10%)VGVGVGVG
CyclohexanolGFGVG
*Dibutyl phthalateGPGG
Diesel fuelGPPVG
Diisobutyl ketonePFGP
DimethylformamideFFGG
Dioctyl phthalateGPFVG
DioxaneVGGGG
Epoxy resins, dryVGVGVGVG
*Ethyl acetateGFGF
Ethyl alcoholVGVGVGVG
Ethyl etherVGGVGG
*Ethylene dichlorideFPFP
Ethylene glycolVGVGVGVG
FormaldehydeVGVGVGVG
Formic acidVGVGVGVG
Freon 11GPFG
Freon 12GPFG
Freon 21GPFG
Freon 22GPFG
*FurfuralGGGG
Gasoline, leadedGPFVG
Gasoline, unleadedGPFVG
GlycerineVGVGVGVG
HexaneFPPG
Hydrochloric acidVGGGG
Hydrofluoric acid (48%)VGGGG
Hydrogen peroxide (30%)GGGG
HydroquinoneGGGF
IsooctaneFPPVG
Isopropyl alcoholVGVGVGVG
KeroseneVGFFVG
KetonesGVGVGP
Lacquer thinnersGFFP
Lactic acid (85%)VGVGVGVG
Lauric acid (36%)VGFVGVG
Lineoleic acidVGPFG
Linseed oilVGPFVG
Maleic acidVGVGVGVG
Methyl alcoholVGVGVGVG
MethylamineFFGG
Methyl bromideGFGF
*Methyl chloridePPPP
*Methyl ethyl ketoneGGVGP
*Methyl isobutyl ketoneFFVGP
Methyl methacrylateGGVGF
MonoethanolamineVGGVGVG
MorpholineVGVGVGG
NaphthaleneGFFG
Naphthas, aliphaticVGFFVG
Naphthas, aromaticGPPG
*Nitric acidGFFF
Nitromethane (95.5%)FPFF
Nitropropane (95.5%)FPFF
Octyl alcoholVGVGVGVG
Oleic acidVGFGVG
Oxalic acidVGVGVGVG
Palmitic acidVGVGVGVG
Perchloric acid (60%)VGFGG
PerchloroethyleneFPPG
Petroleum distillates (naphtha)GPPVG
PhenolVGFGF
Phosphoric acidVGGVGVG
Potassium hydroxideVGVGVGVG
Propyl acetateGFGF
Propyl alcoholVGVGVGVG
Propyl alcohol (iso)VGVGVGVG
Sodium hydroxideVGVGVGVG
StyrenePPPF
Stryene (100%)PPPF
Sulfuric acidGGGG
Tannic acid (65%)VGVGVGVG
TetrahydrofuranPFFF
*TolueneFPPF
Toluene diisocyanateFGGF
*TrichloroethyleneFFPG
TriethanolamineVGGGVG
Tung oilVGPFVG
TurpentineGFFVG
*XylenePPPF

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คู่มือการเลือกถุงมือกันสารเคมี มาตรฐาน EN

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://www.pholonline.com/ppe/work-gloves/chemical-resistant/chemical-resistant-guide

facebook : Thai-Safetywiki

ติดต่อเรา : Thai-Safetywiki

อุปกรณ์ป้องกันร่างกายสำหรับ การทำความสะอาดหลังน้ำท่วม

การทำความสะอาดหลังน้ำท่วม ลดลงเราต้องใช้เวลา ความอดทนและความระวังเป็นอย่างมาก เพราะพื้นที่ที่เป็นบ้าน บริษัทหรือโรงงานของเรา ตอนนี้สภาพอาจ

อ่านเพิ่มเติม »

เหตุผลที่ควรเลือกใช้ ชุดดับเพลิง ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานNFPA 1971

ในปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับ ชุดดับเพลิง ในท้องตลาดมีมากมาย ทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสนในการเลือกใช้งานเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม »