ศูนย์รวมความรู้ อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล และ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ

 

การแก้ปัญหาน้ำร้อนกับEmergency Shower

ปัญหาหนึ่งที่มักพบบ่อยในประเทศไทยหรือประเทศเมืองร้อนกับการใช้งานEmergency Showerนั่นคือ น้ำร้อน น้ำร้อนในที่นี้มิได้หมายถึงน้ำที่ร้อนจากเครื่องทำความร้อน แต่หมายถึงน้ำที่ร้อนจากอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพอากาศที่ร้อน ท่อส่งน้ำติดตั้งกลางแจ้ง เป็นต้น

จากปัญหาข้างต้นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานอุปกรณ์Emergency Showerนั่นคือ โดนน้ำร้อนลวกตาจากท่อส่งน้ำกลางแจ้งทีมีความร้อนสูงเกินไป อ้างอิงตามมาตรฐานANSI Z 358.1 แนะนำอุณภูมิน้ำที่เหมาะสมต่อการใช้งานควรอยู่ระหว่าง16oC-38oC

แล้วการป้องกันจะทำได้อย่างไร

ในการป้องกันเบื้องต้นหากไม่สามารถแก้ไขตำแหน่งของระบบท่อส่งน้ำหรือจุดติดตั้งอุปกรณ์ได้ผู้เขียนขอแนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นดังนี้

แนวทางป้องกันที่1 : ติดตั้งอุปกรณ์ระบายน้ำที่ร้อนเกินค่าที่เหมาะสมทิ้ง(Scald Protection Valves : SPV)  โดยแนะนำให้ติดตั้งไว้ก่อนวาล์วน้ำเข้าสำหรับอ่างล้างตา ในที่นี้จะเน้นเฉพาะจุดล้างตาเท่านั้นเพราะเป็นจุดที่บอบบางมากกว่าผิวหนัง และความร้อนจากอุณหภูมิน้ำที่สูงยังอาจจะทำปฏิกิริยากับสารเคมีบางชนิดจนส่งผลร้ายกับดวงตามากยิ่งขึ้น อุปกรณ์ดังกล่าวจะทำการระบายน้ำร้อนทิ้งโดยอัตโนมัติเมื่อความร้อนของน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามที่กำหนดไว้

แนวทางป้องกันที่2 : เลือกใช้อุปกรณ์Emergency Shower ชนิดPortable Unit เนื่องจากอุปกรณ์กลุ่มนี้จะมีถังเก็บน้ำภายในตัว จึงสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานตามจุดต่างๆได้และเมื่อไม่ใช้งานสามารถจัดเก็บโดยหลีกเลี่ยงแสงแดดได้จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเรื่องความร้อนของน้ำ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแนะนำให้สอบถามข้อมูลได้จากผู้จำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจต่อไป

Website Implemented by ColorPack Creations Co., Ltd.