Thai-Safetywiki

จัดทำโดย บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับ อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจและลูกค้าของบริษัท

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม แบรนด์ระดับโลก เช่น Ansell, King’s, Moldex, Scott, Dupont, Honeywell และแบรนด์อื่นๆกว่า 20 แบรนด์ พร้อมด้วยประสบการณ์ในการจัดจำหน่ายสินค้าเหล่านี้มายาวนานกว่า 40 ปีให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้ ผลธัญญะ เป็นที่รู้จักและไว้วางใจให้เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่บริษัทชั้นนำต่างๆ

Knowledge

ในปัจจุบันมาตรฐานสากลที่ใช้อ้างอิงกันอย่างแพร่หลายคือ ANSI Z358.1-2014 Standard (Versionปัจจุบัน) ซึ่งได้กำหนดหัวข้อสำคัญๆไว้ดังนี้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ

ป้องกันกลโกง แก๊ง คอลเซ็นเตอร์ อ่านจบมีภูมิคุ้มกัน ไม่โดนหลอกอีกต่อไป

รองเท้าเซฟตี้ (Safety Shoe)

อัพเดทมาตรฐานรองเท้านิรภัย,รองเท้าเซฟตี้ EN ISO 20345:2022

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ

ทำความรู้จัก Ergonomic Chair และความแตกต่างระหว่าง ERGONOMIC CHAIR และ เก้าอี้ สำนักงานทั่วไป

ชุดและอุปกรณ์ดับเพลิง

ถังอัดอากาศ หรือ ภาชนะรับแรงดัน (pressure vessel) ตรวจสอบอะไรบ้าง หาศูนย์บริการได้ที่ไหน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ

อาการนิ้วล็อคเกิดจากอะไร ทำไงดี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ

เบรกเกอร์ทริป เกิดจาก ?

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ

PVC เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และมนุษย์

อุปกรณ์จัดการสารเคมีและสารไวไฟ

ตู้จัดเก็บสารเคมีไวไฟ Flammable Storage Cabinet Requirements