Thai-Safetywiki

จัดทำโดย บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับ อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจและลูกค้าของบริษัท

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม แบรนด์ระดับโลก เช่น Ansell, King’s, Moldex, Scott, Dupont, Honeywell และแบรนด์อื่นๆกว่า 20 แบรนด์ พร้อมด้วยประสบการณ์ในการจัดจำหน่ายสินค้าเหล่านี้มายาวนานกว่า 40 ปีให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้ ผลธัญญะ เป็นที่รู้จักและไว้วางใจให้เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่บริษัทชั้นนำต่างๆ

Knowledge

1. คำจำกัดความ พื้นที่อับอากาศ (Confined Spaces) หมายถึง สถานที่ทำงานที่มีทางเข้าออกจำกัด มีการระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพียงพอ
อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ (Respirator)

หน้ากาก มาตรฐาน KF94 คืออะไร ต่างกับ N95 อย่างไร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ

สิวจากแมสก์ / หน้ากากอนามัย (Maskne)

อุปกรณ์ทำงานในที่อับอากาศ (Confine Space)

การเลือกเครื่องวัดแก๊ส สำหรับงานพื้นที่อับอากาศ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับถุงมือยาง ( Latex Glove )

ถุงมือนิรภัย (Safety Gloves)

ถุงมือยางธรรมชาติแบบมีแป้ง ต่างจากไม่มีแป้ง อย่างไร

Back support
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ

เข็มขัดพยุงหลัง (Back Support) กับการนั่งทำงานนาน

ฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Shower)

ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน (Emergency Shower)

ฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Shower)

การแก้ปัญหาน้ำร้อนกับ Emergency Shower