ศูนย์รวมความรู้ อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล และ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ

 

Face Mask, Surgical Mask/Medical Mask, Respirators  ตามนิยามสากล

 

 

 

ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสการส่วมใส่หน้ากากและการเว้นระยะห่าง กลายเป็นเรื่องพื้นฐานที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน หน้ากากในท้องตลาดก็มีมากมายให้เลือกหานำไปใช้ เราจะเห็นความหลากหลายของหน้ากากตั้งแต่ถูกยันแพง การเรียกขานประเภทของหน้ากากบางทีก็เกิดความสับสนไม่มากก็น้อย บทความนี้เราจะมาดูคำอธิบายการเรียกขานหน้ากากในแต่ละประเภทที่อ้างอิงสากลกันดูสักหน่อย โดยหากพิจารณาจากข้อมูลของทาง FDA  (Food and Drug Administration)*  ฝั่งมาตรฐานของทาง USA ที่มักจะคุ้นหูคนไทยอย่างเราๆ ให้คำอธิบายพอสรุปเบื้องต้นได้ประมาณนี้

 

Face masks (หน้ากากทั่วไป)

เป็นหน้ากากที่มีหรือไม่มีแผ่นป้องกันใบหน้า ปิดจมูกและปากของผู้ใช้  อาจมีหรือไม่มีการวัดระดับประสิทธิภาพในการกรองของเหลว ไม่ได้มีการส่งทดสอบมาตรฐานหรือมีใบรับรอง มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานทั่วไป ไม่ได้มุ่งหวังในทางการแพทย์ และไม่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถสวมใส่เพื่อเป็นตัวควบคุมแหล่งกำเนิด ตามคำแนะนำของ CDC* เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อได้  

 

Surgical masks/Medical (หน้ากากอนามัยทางการแพทย์)

เป็นหน้ากากที่ปิดจมูกและปากของผู้ใช้ เพื่อเป็นเกราะป้องกันทางกายภาพของของเหลวและวัสดุที่เป็นฝุ่นละออง หน้ากากอนามัยชนิดนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ (สำหรับประเทศไทยจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ อ.ย.ของประเทศไทย) สำหรับในอเมริกา หน้ากากที่จะถูกจัดว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ Surgical/ Medical Mask จะต้องมีการรับรองการทดสอบ การป้องกันของเหลวและการทดสอบการซึมผ่าน Class I หรือ Class II   ในมาตรฐาน ASTM  F2100 ตามข้อกำหนด 21CFR878.4040 ของ FDA ในมาตรฐาน ฝั่ง USA  และ EN14683 ของทางฝั่ง EU ซึ่งจะมีหัวข้อสำคัญๆในการทดสอบตามรายละเอียดในรูปด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิงรูปจากเอกสารของ จาก WHO Webinar on personal protective equipment production 

 

แม้ว่าหน้ากากอนามัยอาจมีประสิทธิภาพในการป้องกันการกระเด็นและละอองอนุภาคขนาดใหญ่ แต่ก็ไม่ได้ให้การป้องกันอย่างสมบูรณ์แบบจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนอื่น ๆ เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างพื้นผิวของหน้ากากและใบหน้าของผู้สวมใส่  หน้ากากอนามัยจึงไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่สามารถวัดประสิทธิภาพได้เหมือนที่ใช้ในอุตสาหกรรม เราจะเรียกว่าหน้ากากแบบที่ใช้ในอุตสาหกรรมว่าอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respirator) ความแตกต่างในเบื้องต้นได้อธิบายเปรียบเทียบไว้ในบทความนี้ Surgical Mask VS N95 แตกต่างอย่างไร ใช้อย่างไร (thai-safetywiki.com) 

 

Respirators (เครื่องช่วยหายใจ)

เครื่องช่วยหายใจหรือที่เรียกว่า filtering facepiece respirators (FFRs)  ซึ่งรวมถึง N,R,P Series ประสิทธิภาพตั้งแต่ 95 เป็นต้นไปในฝั่ง USA  และ FFP1,FFP2,FFP3 ในฝั่ง EN รวมถึง  N95,หรือ FFP Series บางรุ่นที่ได้รับรองผลการทดสอบให้เป็นหน้ากากทางการแพทย์ได้ด้วย หน้ากากที่ได้ทั้งทางการแพทย์และได้ทั้งประสิทธิภาพการป้องกัน( respirator) แบบนี้เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายร้องขอให้เก็บไว้ให้แพทย์ใช้ในยามคลาดแคลน เนื่องจากให้ความพอดีกับใบหน้าและให้ประสิทธิภาพในการกรองระดับที่ดีเพื่อช่วยลดการสัมผัสกับอนุภาคในอากาศที่ก่อให้เกิดโรคในสภาพการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมากๆ 

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

 

Face Masks, Including Surgical Masks, and Respirators for COVID-19 | FDA

CFR - Code of Federal Regulations Title 21 (fda.gov)

Coronavirus disease (COVID-19): Masks (who.int)

 

อักษรย่อ

* FDA  (Food and Drug Administration)   องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานจากรัฐบาลกลาง โดยคอยทำหน้าที่สอดส่องดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ยา อาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องสำอางต่างๆ ของชาวอเมริกัน

* CDC (Centers for Disease Control)  หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา
 

 

Website Implemented by ColorPack Creations Co., Ltd.