ศูนย์รวมความรู้ อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล และ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ

การป้องกันอันตรายจากการอาร์คในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า(Arc Flash Protection)

ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้านั้นหากไม่มีความระมัดระวังหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพออาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายตั้งแต่เล็กน้อยหรือถึงขั้นสูญเสียชีวิตได้

 

ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มงวด มาตรฐานสากลที่ใช้อ้างอิงกันอย่างแพร่หลายในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า คือNFPA 70E : Standard for Electrical Safety in the Workplace (2018 Edition)

 

พื้นฐานที่สำคัญในการป้องกันอันตรายจากการอาร์คในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ข้อแรกนั้นคือการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (Arc Flash PPE)

มาตรฐานNFPA 70Eได้แนะนำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (Arc Flash PPE) ก่อนการปฏิบัติงานตามระดับการป้องกัน ระดับการป้องกัน (Arc-Flash PPE Category) อ้างอิงตามมาตรฐานNFPA 70Eได้จำแนกออกเป็น4ระดับดังนี้

ระดับที่ 1การป้องกันอย่างน้อย 4 cal/cm^2 (16.75 J/cm^2)

ระดับที่ 2การป้องกันอย่างน้อย 8 cal/cm^2 (33.5 J/cm^2)

ระดับที่ 3การป้องกันอย่างน้อย 25 cal/cm^2 (104.7 J/cm^2)

ระดับที่ 4การป้องกันอย่างน้อย 40 cal/cm^2 (167.5 J/cm^2)

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับค่าพลังงานที่คำนวณได้

 

อุปกรณ์PPEที่จำเป็นต้องใช้ตามมาตรฐานNFPA 70Eดังนี้

กรณีค่าพลังงานจากการอาร์คที่คำนวณได้<12cal/cm^2

 • ชุดป้องกันArc-ratedและอุปกรณ์ที่มีระดับการป้องกัน>ค่าพลังงานจากการอาร์คที่คำนวณได้
 • มีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวหรือชุดหมี
 • แผ่นกระบังหน้าและถุงคลุมศีรษะแบบอ่อน(Balaclava)หรือถุงคลุมศีรษะแบบปกปิดได้ตั้งแต่ศีรษะถึงลำคอ
 • หมวกนิรภัย
 • แว่นตานิรภัยหรือแว่นครอบตา(goggles)
 • อุปกรณ์ป้องกันเสียง
 • ถุงมือหนังชนิดHeavy-duty
 • รองเท้าหนัง

กรณีค่าพลังงานจากการอาร์คที่คำนวณได้>12cal/cm^2

 • ชุดป้องกันArc-ratedและอุปกรณ์ที่มีระดับการป้องกัน>ค่าพลังงานจากการอาร์คที่คำนวณได้
 •  มีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวหรือชุดหมี
 • ถุงคลุมศีรษะแบบปกปิดได้ตั้งแต่ศีรษะถึงลำคอ
 • หมวกนิรภัย
 • แว่นตานิรภัยหรือแว่นครอบตา(goggles)
 • อุปกรณ์ป้องกันเสียง
 • ถุงมือป้องกันArc-rate
 • รองเท้าหนัง

*ในกรณีเลือกใช้ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้าพร้อมกับถุงมือหนังสวมทับ ถุงมือหนังชนิดHeavy-dutyหรือถุงมือป้องกันArc-rateไม่จำเป็นต้องใช้

Website Implemented by ColorPack Creations Co., Ltd.