ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ANSI, ASTM International, FM Global, NFPA, SEI และ UL

แชร์บทความนี้

บทนำ

มีตัวแทนอิสระหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการในด้านอุตสาหกรรมความปลอดภัยและที่จะนำมากล่าวถึงในที่นี้คือ สถาบันมาตรฐานอเมริกัน (ANSI) , ASTM International , FM Global , องค์กรป้องกันเพลิงไหม้แห่งชาติ (NFPA) , สถาบันรับประกันและห้องปฏิบัติการด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย

สถาบันมาตรฐานอเมริกัน (ANSI)

สถาบันมาตรฐานอเมริกัน (ANSI) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรม, องค์กรพัฒนามาตรฐาน, สมาคมการค้า, ผู้เชี่ยวชาญ, สมาคมด้านเทคนิค , รัฐบาล, แรงงาน และกลุ่มผู้บริโภค

ANSI ได้ก่อตั้งขึ้นมาในชื่อ คณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมอเมริกัน หรือ American Engineering Standards Committee เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 1918

ภารกิจของ ANSI คือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาดโลกของธุรกิจอเมริกา และคุณภาพชีวิตของอเมริกา โดยการปรับปรุงและสร้างมาตรฐานและระบบที่ประเมินร่วมกัน

มาตรฐาน ASTM International
มาตรฐาน ASTM International, แต่เดิมเป็นที่รู้จักกันในชื่อ สมาคมการทดสอบและวัสดุอเมริกัน หรือ American Society for Testing and Materials (ASTM) ก่อตั้งขึ้นในปี 1898 เมื่อกลุ่มของวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ ได้รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหารางรถไฟที่หักบ่อย งานของพวกเขาได้นำปสู่การสร้างมาตรฐานของเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างรางรถไฟ

ASTM International เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลเพื่อการพัฒนามาฐานของวัสดุ, สินค้า, ระบบ และบริการสู่ชุมชน เป็นองค์กรมาตรฐานอิสระที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

มาตรฐานที่พัฒนาขึ้นมาจาก ASTM International มาจากการทำงานของบุคลากรกว่า 30,000 คน ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เป็นตัวแทนของผู้ผลิต, ผู้ใช้, ผู้บริโภค, รัฐบาล และสถาบันการศึกษาจากกว่า 120 ประเทศ

สมาชิกเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการหนึ่งคณะหรือมากกว่า ซึ่งรับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ คณะกรรมการเหล่านี้ได้กำหนดมาตรฐาน ASTM มากกว่า 12,000 มาตรฐาน ซึ่งสามารถพบได้ในหนังสือครบรอบ 77 ปีของมาตรฐาน ASTM

มาตรฐาน FM Global
มาตรฐาน FM (Factory Mutual) Global เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในเชิงพาณิชย์และการประกันภัยอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะการปกป้องทรัพย์สิน  มาตรฐานนี้ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดย ซาคาเรีย อัลเลน ผู้ซึ่งรู้สึกถึงความต้องการในด้านการประกันภัยกลุ่มอุตสาหกรรมและให้เน้นในการควบคุมความสูญเสีย

FM Global ประกอบด้วย 6 หน่วยธุรกิจ และแต่ละหน่วยธุรกิจจะช่วยลูกค้าให้บริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์สิน ผ่านสินค้าและบริการ

หน่วยงานรับรองธุรกิจจะทำการรับรองอุตสาหกรรมและสินค้าและบริการในทางการค้า

เมื่อสินค้าหรือบริการตรงกับมาตรฐาน ของ FM จะมีการออกสัญลักษณ์ของ FM เพื่อเป็นเครื่องแสดงว่ามีลักษณะตามที่ต้องการและสนับสนุนด้านการป้องกันความเสียหาย

หน่วยธุรกิจที่ทำการรับรองมาตรฐาน FM ได้มีงานวิจัยและการทดสอบสนับสนุนมากกว่า 45,000 ชิ้นในข้อแนะนำในการรับรอง


สมาคมป้องกันเพลิงไหม้แห่งชาติ  National Fire Protection Association  (NFPA)

สมาคมป้องกันเพลิงไหม้แห่งชาติ หรือ National Fire Protection Association (NFPA) เป็นองค์กรนานาชาติที่ไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งในปี 1986 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง ควินซี รัฐแมตซาซูเสตต์  NFPA มีสมาชิกมากกว่า 81,000 ราย และองค์กรหารค้าแหงชาติกับองค์กรผู้เชี่ยวชาญอีกมากกว่า 80 แห่ง

ภารกิจของ NFPA คือ การลดภาระเกี่ยวกับไฟและอันตรายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทั่วโลกโดยการตั้งรหัสและมาตรฐาน, งานวิจัย, อบรม และการศึกษา

มาตรฐานและโค้ด NPFA จำนวน 300 รายการ มีผลกับทุกสิ่งก่อสร้าง, ขบวนการ , บริการ, การออกแบบและติดตั้ง ในอเมริกาและในประเทศอื่นๆ  โค้ดเกี่ยวกับไฟฟ้าแห่งชาติ (NFPA 70) , โค้ดด้านความปลอดภัยต่อชีวิต (NFPA101) และโค้ดเกี่ยวกับของเหลวไวไฟและของเหลวที่ติดไฟ (NFPA 30) ได้มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย


สถาบันอุปกรณ์ความปลอดภัย Safety Equipment Institute (SEI)

สถาบันอุปกรณ์ความปลอดภัย หรือ Safety Equipment Institute (SEI) ถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี 1981 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง อาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย เป็นองค์กรเอกชนและไม่แสวงหาผลกำไร และมีโปรแกรมการรับรองในการทดสอบและให้การรับรองรับรองอุปกรณ์ความปลอดภัย โปรแกรมการรับรองของ SEI นี้ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน หรือ American National Standards Institute (ANSI) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO Guide 65 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับระบบการรับรองสินค้าสินค้าที่ใช้กับร่างกาย

โปรแกรมการรับรองของ SEI รวมถึงการทดสอบสินค้าและการตรวจประกันคุณภาพของสินค้ารุ่นที่ได้ส่งมาจากผู้ผลิต

การทดสอบสินค้าทั้งหมดทำโดยสอดคล้องกับมาตรฐานที่เลือกอย่างอิสระ, รัฐบาล หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่มีอยู่สำหรับสินค้านั้น

SEI จะรับรองผู้ผลิตสินค้าและให้สิทธิในการใช้ตราสัญลักษณ์ของ SEI เมื่อ (1) ห้องทดลองได้พิจารณาแล้วว่าสินค้ารุ่นนั้นได้ผ่านการทดสอบและสอดคล้องกับมาตรฐาน และ (2) ผู้ตรวจรับประกันคุณภาพได้พิจารณาแล้วว่าผู้ผลิตได้ผ่านข้อกำหนดของการรับประกันคุณภาพของ SEI

SEI ได้ตีพิมพ์รายการสินค้าที่ได้รับการรับรองและมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลล่าสุด

SEI ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพของสินค้า แต่มีการรับรองสินค้าโดย SEI ได้แสดงว่าผู้ผลิตได้มีความรับผิดชอบในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการรับประกัน Underwriters’ Laboratories Inc. (UL)

ห้องปฏิบัติการที่รับประกัน หรือ Underwriters’ Laboratories Inc. (UL)  เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร และรับรองความปลอดภัยของสินค้า ได้เริ่มทดสอบสินค้าและเขียนมาตรฐานความปลอดภัยตั้งแต่ปี 1894

ในแต่ละปี UL ได้ประเมินสินค้า, ชิ้นส่วน, วัสดุ และระบบ มากกว่า 19,000 รายการ ด้วยเครื่องหมายรับรอง UL  21,000 ล้านเครื่องหมายปรากฏอยู่กับผู้ผลิตสินค้า 71,000 รายต่อปี

ภารกิจของ UL  คือการสนับสนุนให้มีความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยโดยการใช้วิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยและวิศวกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ซึ่งมีศูนย์ตรวจสอบ 127 แห่ง , มีห้องปฏิบัติการ 66 แห่ง , อุปกรณ์ในการทดสอบและรับรอง และเจ้าหน้าที่จำนวน 6,200 คน


เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับสินค้า

ตัวแทนทั้งหกรายการนี้มีผลกับสินค้าหลายๆ อย่าง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางรายการที่อาจปรากฏ


สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน (American National Standards Institute )

• แว่นตา
• หมวกแข็ง
• อุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น
• ที่ล้างตา / ฝักบัว

สมาคม American Society for Testing and Materials

• เสื้อผ้า
• รองเท้า

มาตรฐาน  Factory Mutual

• แสงสว่าง
• ถังบรรจุที่ปลอดภัย Safety Cans

สมาคมป้องกันเพลิงไหม้แห่งชาติ  National Fire Protection Association

•  ตู้เก็บของ
• ไฟแสงสว่าง
•  เครื่องช่วยหายใจ

สถาบันอุปกรณ์ความปลอดภัย  Safety Equipment Institute

• การตรวจวัดอากาศ
• แว่นตา
• หมวกแข็ง

ห้องปฏิบัติการรับประกัน Underwriters’ Laboratories

• ไฟแสงสว่าง
• การล็อค / ป้าย
• ถังบรรจุที่ปลอดภัย

ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์

สำนักงานใหญ่ ANSI
1819 ถ. แอล , ตะวันตกเฉียงเหนือ, ชั้นที่ 6
วอชิงตัน ดีซี  20036
โทร (202) 293-8020

หน่วยปฏิบัติการ ANSI
25 ตะวันตก ถนนหมายเลข 43., ชั้นที่ 4
นิวยอร์ค 10036
โทร (212) 642-4900
www.ansi.org

หน่วยงาน ASTM International
100 บาร์ ฮาร์เบอร์.
คอนโชโฮเคนตะวันตก, เพนซิลวาเนียร์  19428
โทร (610) 832-9585
www.astm.org

สำนักงาน FM Global
1301 ถนน อัทวูด
จอห์นสตัน , โรดไอส์แลนด์ 02919
โทร (401) 275-3000
www.fmglobal.com

สำนักงาน FM Approvals
1151 บอสตัน โพรวิเดนซ์เทิร์นไพค์
นอร์วูด มินนิโซตา, แมตซาซูเสตต์ 02062
โทร (781) 762-4300
www.fmglobal.com/approvals/

สมาคมป้องกันเพลิงไหม้แห่งชาติ  National Fire Protection Association
1 แบตเตอรี่มาร์ค ปาร์ค
ควินซี , แมตซาชูเสตต์ 02169-7471
โทร (617) 770-3000
www.nfpa.org

สถาบันอุปกรณ์ความปลอดภัย Safety Equipment Institute
1307 ดอลลี่ เมดิสัน. สูท 3 เอ
แมคลีน , เวอร์จิเนีย 22101
โทร (703) 442-5732
www.seinet.org

ห้องปฏิบัติการรับประกัน Underwriters’ Laboratories Inc.
333 ถนน พี ฟิงสเตน
นอร์ทบรูค , อิลินอยส์  60062
โทร (847) 272-8800
www.ul.com

facebook : Thai-Safetywiki

ติดต่อเรา : Thai-Safetywiki

มาตรฐานอ้างอิงอุปกรณ์PPEสำหรับใช้ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตาม NFPA 70E : 2018

แชร์บทความนี้

มาตรฐานอ้างอิงสำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ NFPA 70E : 2018 ในหัวข้อนี้จะมาดูกันว่าอุปกรณ์PPE

อ่านต่อ »

Sensor วัดแก๊สพิษ แบบ ELECTROCHEMICAL รู้ไว้ปลอดภัยใช้ถูก

แชร์บทความนี้

จากบทความที่แล้วเรื่องของ sensor วัดแก๊สติดไฟ ครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกถึงชนิดของ Sensor วัดแก๊สพิษ แบบ Electrochemical เพื่อให้ทราบหลักการ

อ่านต่อ »

มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใน มาตรฐาน NFPA 1981/1982 :2018

แชร์บทความนี้

อย่างที่ทราบกันสำหรับ มาตรฐาน NFPA 1981/1982 ฉบับปีล่าสุด 2018 ที่ถือได้ว่าเข้มงวดและมีการปรับปรุงมาตรฐานทุกๆ 5 ปี โดยในแวดวงของผู้พัฒนา

อ่านเพิ่มเติม »

เหตุผลที่ควรเลือกใช้ ชุดดับเพลิง ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานNFPA 1971

แชร์บทความนี้

ในปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับ ชุดดับเพลิง ในท้องตลาดมีมากมาย ทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสนในการเลือกใช้งานเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม »