• Home
  • ชุดป้องกันสารเคมี (Protective Clothing)

ชุดป้องกันสารเคมี (Protective Clothing)

วิธีการสวมใส่-ถอด ชุด PPE ป้องกันโควิด / กันเชื้อโรค

ระดับการสวมใส่ชุด PPE สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเดินหายใจ แนวทางการสวมใส่ PPE แนวทางการถอดชุด PPE อ้างอิง กรมควบคุมโ

อ่านเพิ่มเติม »

อุปกรณ์ป้องกันร่างกายสำหรับ การทำความสะอาดหลังน้ำท่วม

การทำความสะอาดหลังน้ำท่วม ลดลงเราต้องใช้เวลา ความอดทนและความระวังเป็นอย่างมาก เพราะพื้นที่ที่เป็นบ้าน บริษัทหรือโรงงานของเรา ตอนนี้สภาพอาจ

อ่านเพิ่มเติม »

เลือกวัสดุทำชุด PPE อย่างไร ให้ปลอดภัย

ชุดป้องกันเชื้อโรค หรือ ชุด COVERALL / PPE มีด้วยกันหลายแบบ ซึ่งระดับการป้องกัน และความสบายในการสวมใส่จะขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และชนิดตะเข็บ

อ่านเพิ่มเติม »

ระดับชุดปฏิบัติงานสารเคมี

ชุดปฏิบัติงานสารเคมี มีการแบ่งระดับตามความสามารถในการป้องกันสารเคมีอย่างชัดเจนคือ ชุดปฏิบัติงานสารเคมี ระดับ A, B, C และ D ซึ่งเป็นไปตามข้อ

อ่านเพิ่มเติม »