`

Knowledge

ความรู้อุปกรณ์เซฟตี้

อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ (Respirator)

เครื่องช่วยหายใจ (PAPR) กับงานป้องกันไวรัส และสารเคมี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ

การเลือก คาร์ซีท ที่ถูกต้องและปลอดภัย

รองเท้าเซฟตี้ (Safety Shoe)

วิธีวัดขนาด Size รองเท้าเซฟตี้ ด้วยตนเอง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ

หน้ากากที่ดีที่สุด สำหรับ Omicron

อันตรายจากรังสี UV ต่อสายตา
แว่นตานิรภัย (Safety Glasses)

อันตรายจากรังสี UV ต่อสายตา

แว่นตานิรภัย (Safety Glasses)

แว่นตานิรภัย Polarized คืออะไร

อุปกรณ์ทำงานในที่อับอากาศ (Confine Space)

จุดยึดสำหรับการทำงานใน สถานที่อับอากาศ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ

การรับมือเมื่อเจอแผ่นดินไหว

ฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Shower)

การทดสอบการใช้งานอ่างล้างตาฉุกเฉิน(Emergency Eyewashes)