Knowledge

ความรู้อุปกรณ์เซฟตี้

ถุงมือนิรภัย (Safety Gloves)

Material Coating – วัสดุเคลือบถุงมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

อาการนิ้วล็อคเกิดจากอะไร ทำไงดี

Anyguard KF94
อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ (Respirator)

หน้ากาก KF94 ของแท้ ดูได้อย่างไร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

รู้หรือไม่ อันตรายจากการสูดดมสารเคมี จากการทำงานโดยไม่รู้ตัว

แว่นตานิรภัย (Safety Glasses)

หลักความปลอดภัยเกี่ยวกับเลเซอร์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

เล่น Surf Skate ให้ปลอดภัย ไม่บาดเจ็บ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

สัญญาณเตือนอาการของโรคไข้เลือดออกและวิธีป้องกันห่างไกลไข้เลือดออก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

เบาหวาน สังเกตุอาการ พฤติกรรมเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงและอาหารสำหรับคนเป็นเบาหวาน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

สิวจากแมสก์ / หน้ากากอนามัย (Maskne)