Knowledge

ความรู้อุปกรณ์เซฟตี้

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

สัญญาณเตือนอาการของโรคไข้เลือดออกและวิธีป้องกันห่างไกลไข้เลือดออก

ฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Shower)

การแก้ปัญหาน้ำร้อนกับ Emergency Shower

อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ (Respirator)

การเลือกหน้ากากกันฝุ่น กันเชื้อโรค

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

ไอเดียการดูแลตัวเองในช่วงหน้าหนาว สำหรับคนเป็นภูมิแพ้

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

อัพเดท ข่าวเกี่ยวกับโควิดและแนวโน้มการแพร่ระบาดใหม่ล่าสุด

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

อากาศในถังอัดอากาศหายไปไหน…………..?

อุปกรณ์ทำงานในที่อับอากาศ (Confine Space)

ระบบ Airline System กับงานพื้นที่อับอากาศ

รองเท้าเซฟตี้ (Safety Shoe)

แนวทางการพัฒนารองเท้าเซฟตี้ในปัจจุบัน ด้านไหนบ้างที่น่าสนใจ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

การรับมือเมื่อเจอแผ่นดินไหว