`

Knowledge

ความรู้อุปกรณ์เซฟตี้

ชุดป้องกันประกายไฟ (Arc Flash)

การป้องกันอันตรายจากการอาร์คในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า(Arc Flash Protection)

อุปกรณ์ทำงานบนที่สูง

สายช่วยชีวิต(Lanyard)ชนิดไม่มีEnergy Absorber VS ชนิดมีEnergy Absorber

แว่นตานิรภัย (Safety Glasses)

หลักความปลอดภัยเกี่ยวกับเลเซอร์

อุปกรณ์ทำงานบนที่สูง

ห่วง D-Ring บนชุดเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว(Full body Harness)กับการใช้งาน

ชุดและอุปกรณ์ดับเพลิง

DRD คืออะไร

ชุดป้องกันประกายไฟ (Arc Flash)

รองเท้าป้องกันไฟฟ้าแรงสูงชนิดสวมใส่ร่วมกับรองเท้านิรภัย(Dielectric  Overboots)

อุปกรณ์จัดการสารเคมีและสารไวไฟ

มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีไวไฟ 29 CFR 1910.106

อุปกรณ์จัดการสารเคมีและสารไวไฟ

วัสดุดูดซับสารเคมี มีอะไรบ้าง

เครื่องวัดต่างๆ (Detector & Imager)

% LEL หรือ %Vol (Volume) หน่วยของการวัดแก๊สติดไฟ