หน้ากาก มาตรฐาน KF94 คืออะไร ต่างกับ N95 อย่างไร

แชร์บทความนี้
หน้ากาก KF94 เป็นหน้ากากมาตรฐานของเกาหลี ที่ผลิตขึ้นเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือPM2.5 เช่นเดียวกับประเทศไทยประสบ แต่ในประเทศเกาหลีจะมีฝุ่นอีกอย่างที่ชาวเกาหลีเรียกว่า “ฝุ่นเหลือง” โดยเป็นผลพวงของลมที่พัดเอาฝุ่นมาจากเขตทะเลทรายของประเทศจีนเข้ามา เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิบางเหมืองจะกลายเป็นเมืองแห่งสีเหลือง อันเนื่องมาจากเกสรดอกไม้จำนวนมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดอาการแพ้อีกด้วย

หน้ากากของเกาหลีมีการทดสอบการกรองฝุ่นขนาดเล็ก เช่นเดียวกันกับหน้ากากมาตรฐาน N95 ของมาตรฐาน NIOSH จากอเมริกา เรียกว่า KF หรือ Korea Filter ซึ่งทดสอบสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน KOSHA

โดยหน้ากากกันฝุ่นที่ได้มาตรฐานจะต้องระบุ KF อยู่ที่หน้าซอง โดยจะมีอยู่ 2 แบบคือ KF94 และ KF80
KF94 และ KF80 นั้นจะสามารถกันฝุ่นขนาดมากกว่า 3 ไมครอนได้ 100% แต่ถ้าเป็นฝุ่นที่เล็กกว่านั้นหรือ PM2.5 ( ตามมาตรฐาน จะทดสอบกับฝุ่นขนาด 0.3 ไมครอน) KF94 ป้องกันได้ถึงระดับ 94%   ส่วน KF80 สามารถกันได้ 80%
ดูตัวอย่างหน้ากาก ได้ที่ https://www.pholonline.com/

Anyguard KF94

ความแตกต่างระหว่างหน้ากาก KF94 กับ N95

  1. หน้ากากมาตรฐานเกาหลีมีการทดสอบประสิทธิภาพการกันฝุ่นใกล้เคียงกับ N95 อยู่ที่ 94% ซึ่งน้อยกว่า N95 เพียง 1% เท่านั้น
  2. หน้ากาก KF94 มีลักษณะเป็นแบบคล้องหู ส่วนหน้ากากที่ผ่าน N95 มีแต่แบบคล้องหัวเท่านั้น ( ข้อกำหนด NIOSH ไม่แนะนำแบบคล้องหู)
  3. ในการทดสอบการป้องกันละออง หน้ากาก N95 ทดสอบกับละอองที่ไม่น้ำมันผสม แต่ KF94 มีการทดสอบกับละอองแบบมีน้ำมันผสมด้วย
  4. การทดสอบอัตราการไหลผ่านอากาศและการต้านทานการหายใจเข้า หน้ากาก N95 ทดสอบที่ 85L/Min โดยการต้านทานต้องน้อยกว่า 343 Pa ส่วน KF94 ทดสอบสูงสุดที่ 95L/Min การต้านทาน < 240 Pa
  5. หน้ากาก KF94 มีการทดสอบการสะสมของ CO2 ในหน้ากากขณะหายใจออก ในขณะที่ N95 ไม่มี
  6. ขนาดและรูปร่างของหน้ากาก มีผลต่อการรั่วไหลของอากาศ ดังนั้นจึงควรเลือกขนาดและรูปร่างหน้ากากที่เข้ากับใบหน้าที่สุด

 

ประสิทธิภาพการป้องกันไวรัส COVID และเชื้อโรคอื่นๆ

สำหรับไวรัส Covid หรือเชื้อโรคติดต่ออื่นๆที่ ติดต่อผ่านละอองการไอ จาม ( Droplet transmission) ขนาดละอองในสภาวะทั่วไปมีขนาดใหญ่กว่า 3 ไมครอน หน้ากาก KF94 และ KF80 จึงสามารถป้องกันได้ 100%

แต่หากในสภาวะที่มีโอกาสที่จะเกิดความเข้มข้นของเชื้อโรคสูง เช่นในห้องที่แออัด ผู้คนมากหรืออากาศไม่ถ่ายเทดีพอ อาจมีเชื้อโรคอยู่ในละอองขนาดเล็กมาก อาจเล็กกว่า 1 ไมครอน (Airborne) ซึ่งหน้ากาก KF94 จะป้องกันได้ 94% เทียบเท่า N95 แต่ต้องใส่ให้มิดชิด ไม่มีรูรั่วที่หน้ากาก

 

>>> การตรวจสอบว่าหน้ากาก KF94 แท้หรือไม่ดูได้อย่างไร <<<

 

ดูตัวอย่างหน้ากาก KF แท้ได้ที่ https://www.pholonline.com/

 

อ้างอิง
smartairfilters.com/en/blog/difference-between-n95-and-kf94-masks/
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00869-2/fulltext
www.bbc.com/news/world-53329946

 

กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera)

แชร์บทความนี้

กล้องถ่ายภาพความร้อนถูกนำมาใช้ในหลายๆ ด้าน เช่น เถ้ารถของท่านร้อนเกินไป กล้องถ่ายภาพความร้อน หรือ พื่อตรวจดูว่าเราป่วยหรือไม่ อาหารถูก…

อ่านต่อ »

อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศในที่อับอากาศ( Confined Space Ventilator)

แชร์บทความนี้

ระบบการถ่ายเทอากาศจะจำเป็นต้องถูกใช้ในสถานที่ทำงานต่อเมื่อสถานที่ดังกล่าวมีสภาพดังต่อไปนี้ มีอ็อกซิเจนไม่เพียงพอ น้อยกว่า 19.5%

อ่านต่อ »