เบรกเกอร์ทริป เกิดจาก ?

แชร์บทความนี้

ปัจจุบันทางบ้านเราก็มีการติดตั้งกล่องคัทเอาต์หรือกล่อง breaker รุ่นต่างๆ ที่จะประกอบด้วย เบรกเกอร์ Main และเบรกเกอร์ย่อย ( ลูกย่อย ) รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรต่างๆ รวมอยู่ในกล่องเบรกเกอร์ หลายครั้งจะพบเจอเหตุการณ์เบรกเกอร์ทริป หาก เกิดกรณี ดังกล่าว เรามีวิธีดีๆเพียงแค่ 4 ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะสามารถตรวจสอบสาเหตุกรณีดังกล่าว เบื้องต้นได้ดังนี้

หากเบรกเกอร์ทริป ทำอย่างไรดี

 1. ให้ตรวจสอบเบรกเกอร์ตัวที่ทริป ว่าถูกออกแบบมาควบคุมส่วนใดของบ้าน เช่น ส่วนของแสงสว่าง ปั้มน้ำ เครื่องปรับอากาศ และระบบปลั๊กไฟ โดยดูจาก Tag ที่เขียนไว้ที่ตู้ไฟ
 2. เมื่อทราบโซนแล้ว ให้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า อุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้โซนนั้นว่ามีอุปกรณ์ใดชำรุด ในส่วนของวงจรไฟฟ้านั้นบ้าง เช่น สายขาด ปลั๊กชำรุด หรือ การต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินขนาดที่ถูกออกแบบไว้ โดยเฉพาะปลั๊กพ่วงต่างๆ 

      3. เมื่อพบสาเหตุเบื้องต้นแล้ว หากแก้ไขได้ให้ทำการแก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้งดใช้อุปกรณ์ในโซนที่มีเบรกเกอร์ทริป ชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยนะครับ

      4.ติดต่อช่างผู้ชำนาญ มาตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์

 

เกร็ดความรู้ สาเหตุที่เบรกเกอร์ทริป เกิดจาก ?

 1. ปัญหาที่อาจจะทำให้เบรกเกอร์ทริป  
  • อุปกรณ์เสื่อมสภาพ เช่น น้ำเข้า หนูกัด ชนวนสายไฟชำรุด
  • การติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน
  • การดัดแปลงอุปกรณ์
  • การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟเกินมาตรฐาน
  • สัตว์เลื้อยคลานเข้ากล่องเบรกเกอร์
 2. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
  • สำรวจตรวจสอบ อุปกรณ์ใช้เป็น ไปตามมาตรฐาน ทางวิศวกรรม
  • ใช้อุปกรณ์กล่องไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน 
  • ไม่ต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ากับจุดจ่ายไฟที่เกิน พิกัดค่ากระแสไฟที่กำหนดให้ เช่น ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน 
  • ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้โดยตรง