• ไม่มีหมวดหมู่
  • รายชื่อชุดตรวจโควิดล่าสุด ที่ได้รับอนุญาตจาก อย.แล้ว Update 7/11/2021

รายชื่อชุดตรวจโควิดล่าสุด ที่ได้รับอนุญาตจาก อย.แล้ว Update 7/11/2021

Antigen Test Kits ชุดตรวจโควิดที่ได้รับอนุญาตจาก อย.แล้ว
Update 7/11/2021

รายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits) ที่ได้รับการอนุญาตให้ผลิต/นำเข้าจาก อย.แล้ว ทั้งแบบที่ใช้สำหรับตรวจน้ำลาย และแบบน้ำมูก

Update ล่าสุด ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง แบบ Home Use

Promotion ชุดตรวจโควิด ด้วยน้ำลาย สามารถตรวจโดยการอมได้ อย รับรอง ราคา 99 บาท

 

 

ลำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภทการตรวจ ชื่อผู้นำเข้า ชื่อผู้ผลิต วันที่ได้รับ เลขที่ใบรับรอง
1 STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test น้ำมูก บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-538-0559 SD Biosensor Inc., Korea. 15/7/2564 T 6400120
2 SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal น้ำมูก บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-791-2200 SD Biosensor Inc., Korea. 15/7/2564 T 6400121
3 SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA) น้ำมูก บริษัท เจเนอรัลไซเอนซ์ Shenzhen Kisshealth Biotechnology Co., Ltd, 15/7/2564 T 6400122
4 SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit น้ำมูก บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. 15/7/2564 T 6400123
5 BIOSYNEX Autotest ANTIGENIQUE COVID-19 Ag น้ำมูก บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด โทร 02-747-7009 BIOSYNEX SWISS SA, SWITZERLAND. 16/7/2564 T 6400126
6 Panbio COVID-19 Antigen Self-Test น้ำมูก บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย) จำกัด Abbott Diagnostics Korea Inc., Korea 20/7/2564 T 6400127
7 AnyLab COVID-19 Ag Test Kit  รหัสสินค้ำ ZB144 น้ำมูก บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด Z Biotech Inc., Korea 21/7/2564 T 6400131
8 PCL COVID19 Ag Gold รหัสสินค้ำ COV04S น้ำมูก บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด PCL, Inc., Korea 21/7/2564 T 6400133
9 SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal swab) น้ำมูก บริษัท ไอเมด ลำบอรำทอรี่ จำกัด ACRO BIOTECH, Inc., USA 22/7/2564 T 6400135
10 CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test รหัสสินค้ำ 11556327 (GCCOV-502a-H5) ขนำดบรรจุ 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) น้ำมูก บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จำกัด Zhenjiang Orient Gene Biotech Co. Ltd, China. 23/7/2564 T 6400140
11 GSD NovaGen SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (Nasal Swab) รหัสสินค้ำ CVAG4080B ขนำดบรรจุ 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง น้ำมูก บริษัท ยูโรฟินส์ ฟู๊ด เทสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-339-0699 Hangzhou AllTest Biotech Co Ltd, China. 23/7/2564 T 6400142
12 Vstrip COVID-19 Antigen Rapid Test Home Use RV2 น้ำมูก บริษัท เจ.เอ.ซี.อินดัสตรี่ จำกัด Panion & BF Biotech Inc. Xizhi Factory, Taiwan. 27/7/2564 T 6400143
13 FORA/ VTRUST COVID-19 ANTIGEN SELF TEST น้ำมูก บริษัท เมดิทอป จำกัด โทร 02 933-1133 TaiDoc Technology Corp. Taiwan. 27/7/2564 T 6400144
14 HUMASIS COVID-19 Ag Home Test น้ำมูก บริษัท ทรู เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร 081 904-8332 Humasis Co., Ltd. Republic of Korea. 27/7/2564 T 6400145
15 CerTest SARS-CoV-2 (Ag-Nasal Sample-self Test) รหัสสินค้ำ SC8010-NCE น้ำมูก บริษัท เฮำส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด CERTEST BIOTECT , 27/7/2564 T 6400146
16 Novel Coronavirus Ag Rapid Test Cassette น้ำมูก บริษัท โครเวอร์ โกรฟ จำกัด โทร 063-836-6999 Zhejiang Aiminde Biotechnology Co.,Ltd. 27/7/2564 T 6400147
17 Saliva SARS-CoV-2 (2019-CoV) Antigen Test Kit น้ำลาย บริษัท อำร์เค เมดเทค จำกัด โทร 02-267-3365 Jiaxing WiseTest Bio- Tech Co. Ltd. China 27/7/2564 T 6400148
18 Corona Virus (COVID-19) Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) รหัสสินค้ำ HYT-G01-03 ขนำดบรรจุ 1, 20 ชุดทดสอบต่อกลอ่ ง (Saliva) น้ำลาย บริษัท วีเทค เมดิคอล จำกัด โทร 081-561-1111 Hoyotek Biomedical Co., Ltd. China. 30/7/2564 T 6400149
19 VTRUST COVID-19 Antigen Rapid Test น้ำมูก บริษัท คอนเนค ไดแอกโนสติกส์ จำกัด Taidoc Technology Corporation Wugu Factory, Taiwan. 30/7/2564 T 6400155
20 OnSite COVID-19 Ag Rapid Test น้ำมูก บริษัท ซี เมดิค จำกัด CTK Biotech, Inc. USA 8/2/2564 T 6400157
21 SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit น้ำมูก บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด Xiamen Jiqing Biomedical Technology Co, Ltd China 8/2/2564 T 6400159
22 BIOCREDIT COVID-19 Ag Home Test Nasal น้ำมูก บริษัท ทิพย์บรรพต กรุ๊ป จำกัด RapiGEN, Inc. Korea 8/3/2564 T 6400162
23 Rapid COVID-19 Antigen Test (Colloidal Gold) รหัสสินค้ำ A6061217 และ A6061216 น้ำมูก บริษัท จีโนเวชั่น จำกัด Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd, China 8/3/2564 T 6400164
24 Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test รหัสสินค้ำ L031-11845 และ L031-118C5 ขนำดบรรจุ 1, 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) น้ำมูก บริษัท บำงกอกยูนิเทรด จำกัด โทร  02-3228500 – 10 ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd China 8/3/2564 T 6400165
25 SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kits (Colloidal Gold Immunochromatography) รหัสสินค้ำ CG3601, CG3605 และ CG3625 น้ำมูก บริษัท ซูววีนำวว์ จำกัด โทร 06-5692-8987 Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd China. 8/4/2564 T 6400167
26 SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal รหัสสินค้ำ 9901-NCOV-03G และ Roche’s code 09365397043 น้ำมูก บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด SD Biosensor Inc. 8/4/2564 T 6400170
27 INSTANT-VIEW PLUS COVID-19 ANTIGEN TEST น้ำมูก บริษัท ตรีปัญญำ จำกัด ALFA SCIENTIFIC 8/5/2564 T 6400174
28 2019-nCoV Ag Test (Latex Chromatography Assay) น้ำมูก บริษัท เฮำส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด Innovita (Tangshan) Biological Technology Co., Ltd China. 8/6/2564 T 6400177
29 Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit น้ำมูก บริษัท  แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด Hangzhou Laihe Biotech Co.Ltd. China. 8/6/2564 T 6400181
30 2019 n-CoV-Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) รหัสสินค้ำ CG2901, CG2905 และ CG2925 (Nasal Swab) น้ำมูก บริษัท พริมำ ไซเอ็นติฟิค จำกัด Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd, China. 8/11/2564 T 6400190
31 TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN TEST CASSETTE น้ำมูก บริษัท เมดิโซลูชั่น จำกัด HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY 8/11/2564 T 6400192
32 2019-nCoV Antigen Test Kit น้ำมูก บริษัท มิลลิเมด จำกัด Guangdong Hecin 8/11/2564 T 6400193
33 COVID-19 Antigen Test Kit น้ำมูก บริษัท เจซีพี กรุ๊ป (เอเชีย) จำกัด Nantong Diagnos Biotechnology Co., Ltd, China. 8/11/2564 T 6400196
34 SARS-CoV-2 Antigen Rapid Qualitative Test น้ำมูก บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด Xiamen Biotime Biotechnology Co., Ltd, China. 8/11/2564 T 6400197
35 SARS-CoV-2 Antigen (GICA) รหัสสินค้ำ 0320300110 น้ำมูก บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด โทร. 092-940-6693-94 Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd, China 13/8/2564 T 6400199
36 Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal/Saliva) น้ำลาย หรือ น้ำมูก บริษัท อินโนเมด (ประเทศไทย) จำกัด ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. 18/8/2564 T 6400208
37 SARS-CoV-2 Antigen Assay Kit (Colloidal Gold Method) น้ำมูก บริษัท ซี เมดิค จำกัด โทร. 0 2197 8652-3 Zybio Inc., China 18/8/2564 T 6400209
38 Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)  รหัสสินค้ำ 303036 น้ำมูก บริษัท จีทีไอ อินเตอร์เทรด จำกัด โทร. 02-334-0334, Hangzhou Laihe 19/8/2564 T 6400215
39 COVID-19 Antigen Test Cassette (Saliva) น้ำลาย บริษัท เมดิลินส์ ซีเครท (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 08 5559 0903 Hangzhou Testsea Biotechnology Co., Ltd. China 19/8/2564 T 6400217
40 AFFINOME COVID-19 Ag SELF TEST รหัสสินค้ำ ICOV-04-02 AFFINOME COVID-19 Ag SELF TEST รหัสสินค้ำ ICOV-04-25 น้ำมูก บริษัท แอฟฟิโนม  จ ำกัด โทร. 0-2013-3988 19/8/2564 T 6400218
41 Humasis COVID-19 Ag Home Test Self test น้ำมูก บริษัท ลำโบตรอน จำกัด โทร. 0 2362 4567 Humasis Co., Ltd. Republic of Korea 23/8/2564 T 6400219
42 COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette น้ำมูก บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด โทร. 0-2274-8867 Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd. China 23/8/2564 T 6400225
43 P4DETECT COVID-19 Ag รหัสสินค้ำ  3F24A, 3F24C น้ำมูก บริษัท เอ อำร์ ที ไบโอเทค จำกัด โทร. 08 3496 5777 PRIME4DIA Co.,LTD. 26/8/2564 T 6400230
44 Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test  รหัสสินค้ำ  L031-11845 น้ำมูก บริษัท แอดวำนซ์ ไดแอกนอสติก จำกัด ACON BIOTECH 26/8/2564 T 6400231
45 COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) น้ำมูก บริษัท คอสมี่ จำกัด โทร. 08 4177 9919 ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO., 26/8/2564 T 6400232
46 One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold) รหัสสินค้ำ  CG20615, CG206155 ขนำดบรรจุ 1, 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) น้ำมูก บริษัท ปำรมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โทร. 0 2718 4476 Getein Biotech, Inc. 9/6/2564 T 6400337
47 SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) น้ำมูก บริษัท จีโนมิกซ์ จำกัด โทร. 02-319-9955 JOYSBIO (TIANJIN) BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 9/7/2564 T 6400339
48 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Antigen Assay Kit by Colloidal Gold Method รหัสสินค้ำ  EIM4106081 น้ำมูก บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด โทร. 0-2274-8867 Maccura Biotechnology Co., Ltd China 9/10/2564 T 6400345
49 VIRASPEC Covid-19 Tests (Sars-CoV-2) Saliva Test น้ำลาย บริษัท เจบีเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด Thyrolytics AB, Sweden 9/10/2564 T 6400346
50 Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test น้ำมูก บริษัท บำงกอกยูนิเทรด จำกัด โทร. 02 3228500-10 ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. 14/9/2564 T 6400351
51 BIOCREDIT COVID-19 Ag Home Test Nasal น้ำมูก บริษัท ทิพย์บรรพต กรุ๊ป จำกัด RapiGEN, Inc. 14/9/2564 T 6400352
52 Rapid COVID-19 Antigen Test (Colloidal Gold) น้ำมูก บริษัท จีโนเวชั่น จำกัด Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd. China 15/9/2564 T 6400354
53 SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) น้ำมูก บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหำชน) โทร.02-527-8075-8 Baicare (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. China 15/9/2564 T 6400355
54 Rapid COVID-19 Antigen Test (Colloidal Gold) น้ำมูก บริษัท เวเกอร์ อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Ustar Biotechnologies (Hangzhou)  Ltd. 15/9/2564 T 6400357
55 Testsealabs COVID-19 antigen Test Cassette (Saliva&Nasal) น้ำลาย หรือ น้ำมูก บริษัท คอสมี่ จำกัด โทร. 08 4177 9919 Hangzhou Testsea Biotechnology Co., Ltd.  China 15/9/2564 T 6400358
56 Covid-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) น้ำมูก บริษัท คอสมี่ จำกัด โทร. 08 4177 9919 Jiangsu Konsung Bio- Medical Science And Technology Co., Ltd. 15/9/2564 T 6400359
57 Edinburgh Genetics ActivXpress + COVID-19 Antigen Complete Testing Kit รหัสสินค้ำ  EGCV0101N ขนำดบรรจุ 1 ทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) น้ำมูก บริษัท ริช เอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด Edinburgh Genetics Limited. 17/9/2564 T 6400366
58 GENEDIA W COVID-19 Ag น้ำมูก บริษัท อินโนเบล เทรดดิ้ง จำกัด Green Cross Medical Science Corporation. REPUBLIC OF KOREA 20/9/2564 T 6400367
59 COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette น้ำมูก บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด โทร. 02-8140291-4 Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd. China 20/9/2564 T 6400368
60 SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (LOC) น้ำมูก บริษัท เนเจอร์สลิม จำกัด Triplex International Biosciences (china) Co., Ltd. China 22/9/2564 T 6400371
61 SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold Method) น้ำมูก บริษัท นิซูกิ เมดิคอล จำกัด โทร. 0 2180 0731-2 Xiamen Jiqing Biomedical Technology Co., Ltd. 23/9/2564 T 6400377
62 SARS-Cov-2 Antigen Rapid Test Kit (Immunochromatography)
รหัสสินค้ำ  LX-401302 , LX-401305 , LX-401320
ขนำดบรรจุ 1,5,20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab)
น้ำมูก บริษัท ทริมเมอร์ จำกัด
โทร 0 2496 4795-7
Labnovation
Technologies, Inc.
China
28/9/2564 T 6400381
63 COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method)
ขนำดบรรจุ 1,20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab)
น้ำมูก บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด โทร.  082 468 9338
081 341 4438
02 350 3090
Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd. China 28/9/2564 T 6400382
64 NanoCOVID-19 Antigen SELF TEST
ขนำดบรรจุ 1 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab)
น้ำมูก ห้องปฏิบัติกำรทีมวิจัยวัสดุ ตอบสนองระดับนำโน (INC2B-201) และ
ห้องปฏิบัติกำรทีมวิจัยกำร วินิจฉัยระบบนำโน (INC2B-202) ศูนย์นำโน เทคโนโลยีแห่งชำติ สวทช. โทร. 02 564 7100
28/9/2564 T 6400384
65 SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (LFIA)
รหัสสินค้ำ  1031-14-01, 1031-34-01, 1031-54-01
ขนำดบรรจุ 1,5,20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab)
น้ำมูก บริษัท ทเวนตี้วัน อินเตอร์คอร์ป จำกัด
โทร. 02-125-3190
info@21intercorp.com
Jiangsu Medomics Medical Technology Co., Ltd. China 28/9/2564 T 6400385
66 Accufast SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit
ขนำดบรรจุ 1 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab)
น้ำมูก บริษัท นำโนเมด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร. 0 2982 7733-4 Ningbo Home Test Bio-technology Co., Ltd. (CHINA) 30/9/2564 T 6400387
67 reOpenTest COVID-19 Antigen Rapid Test รหัสสินค้ำ  COVG10C, COVG10X, COVG10S ขนำดบรรจุ 1 , 5 , 25 ทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) น้ำมูก บริษัท สมำร์ท ไซเอนซ์ จำกัด โทร. 0-2077-7593 Zhejiang Anji Saianfu Biotech Co., Ltd. China 30/9/2564 T 6400389
68 SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold
Method) ขนำดบรรจุ 1, 5,25 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab)
น้ำมูก บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด
โทร. 0-2748-1993-5
Changsha Sinocare Inc.
China
4/10/2564 T 6400390
69 RAPID SARS-COV-2 ANTIGEN TEST CARD
รหัสสินค้ำ 1N40C5-2, 1N40C5-4, 1N40C5-6
ขนำดบรรจุ 1, 5,20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab)
น้ำมูก บริษัท เวเกอร์ อิเล็กทรอนิกส์
(ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 09-5178-0585
Xiamen Boson Biotech Co., Ltd. China 6/10/2564 T 6400395
70 CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test รหัสสินค้ำ 11556333 (GCCOV-502a-H1) และ11556331 (GCCOV-502a-H20)
ขนำดบรรจุ 1, 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab)
น้ำมูก บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จำกัด โทร. 0 2715 4614 Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd. China 6/10/2564 T 6400396
71 TESTSEALABS COVID-19 Antigen Test Cassette
รหัสสินค้ำ TST2101, TST2120
ขนำดบรรจุ 1, 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Saliva&Nasal)
น้ำลาย หรือ น้ำมูก บริษัท ทีเฮลท์ โปรดักส์ จำกัด โทร 09 2495 7222 Hangzhou Testsea Biotechnology Co., Ltd. China 6/10/2564 T 6400397
72 COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method)
ยี่ห้อ Singclean
ขนำดบรรจุ 1,20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab)
น้ำมูก บริษัท คอสมี่ จำกัด
โทร 08 4177 9919
Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd. China 8/10/2564 T 6400401
73 COVID-19 Antigen Rapid Test ยี่ห้อ CLUNGENE
รหัสสินค้ำ ICOV5002
ขนำดบรรจุ 1 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab)
น้ำมูก บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี
โลจิสติคส์ จำกัด โทร. 0 2171 6578 โทร.090-973-6915
Line ID : @njt2013
Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd. China 12/10/2564 T 6400403
74 VivaDiag SARS-CoV-2 Ag Saliva Rapid Test
รหัสสินค้ำ VCD17-10-016 , VCD17-01-012
ขนำดบรรจุ 3, 15 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Saliva)
น้ำลาย บริษัท ไซโน เมดิคอล จำกัด VivaCheck Biotech
(Hangzhou) Co., Ltd.
China
18/10/2564 T 6400405
75 SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) Brand GENRUI รหัสสินค้ำ 52104098 ขนำดบรรจุ 1 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Saliva) น้ำลาย บริษัท ที.ซี. เฮลท์แคร์ จำกัด โทร. 09-5465-6969 GENRUI Biotech Inc.
China
18/10/2564 T 6400408
76 Deepblue® COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) For Self-testing
รหัสสินค้ำ SL030101NST-1
ขนำดบรรจุ 1 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab)
น้ำมูก บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 09 2907 2849
ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
China
19/10/2564 T 6400412
77 SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold Chromatographic Immunoassay) ยี่ห้อ Fluorecare® รหัสสินค้ำ MF68
ขนำดบรรจุ 1 , 5 , 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Saliva)
น้ำลาย บริษัท เคซี แอนด์ พี เอ็น เตอร์ไพรส์ จ˚ำกัด
โทร. 0926926946,
0865885898 และ
0926593526
Shenzhen Microprofit Biotech Co., Ltd. China 20/10/2564 T 6400413
79 SGTi-flex COVID-19 Ag  รหัสสินค้ำ CAGS900E
ขนำดบรรจุ 1, 2, 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal swab)
น้ำมูก บริษัท เมดิเซเลส จำกัด
โทร. 0 2117 9151
SUGENTECH, INC.
Republic of Korea
25/10/2564 T 6400414
80 COVID-19 Antigen Test Kit
ขนำดบรรจุ 1 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal swab)
น้ำมูก บริษัท เจซีพี กรุ๊ป (เอเชีย) จำกัด โทร. 08-5829-9354 Nantong Diagnos Biotechnology Co., Ltd. China 25/10/2564 T 6400415
81 COVID-19 Antigen Detection Kit ยี่ห้อ NEWGENE
รหัสสินค้ำ COVID-19-NG08
ขนำดบรรจุ 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal swab)
น้ำมูก บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด
(มหำชน)
โทร. 0 2636 6828-9
New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd. China 25/10/2564 T 6400416
82 COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Nasal Swab)
รหัสสินค้ำ COVID19AGVCG
ขนำดบรรจุ 1, 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal swab)
น้ำมูก บริษัท ไบโอ อินโน เทค จำกัด โทร. 0 2152 5405 SureScreen Diagnostics Ltd. United Kingdom 25/10/2564 T 6400417
83 COVID-19 Antigen test Kit
(Dry Color Latex Immunoassay) รหัสสินค้ำ 64830
ขนำดบรรจุ 1, 2, 5, 10, 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal swab)
น้ำมูก บริษัท ลักกี้ เวย์ จำกัด
โทร. 0-2416-3707
Lansion Biotechnology
Co., Ltd. China
25/10/2564 T 6400418
84 COVID-19 Antigen Rapid Test Device ยี่ห้อ Fastep
รหัสสินค้ำ COV-S23004H
ขนำดบรรจุ 1, 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal swab)
น้ำมูก บริษัท เอ็นพีเค เอ็นเตอร์ไพร์ส
เทรดดิ้ง จำกัด
โทร. 080-783-0596
Assure Tech.
(Hangzhou) Co., Ltd.
China
25/10/2564 T 6400420
85 SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit
(Colloidal Gold Method)
ขนำดบรรจุ 1 , 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Saliva)
น้ำลาย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด
โทร. 02-7481993-5
Xiamen Jiqing Biomedical Technology Co., Ltd.
China
26/10/2564 T 6400421
86 SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) รหัสสินค้ำ G10313
ขนำดบรรจุ 1, 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal swab)
น้ำมูก บริษัท แอสตรำโก เมดิเคิล
เน็ตเวิร์คส จำกัด โทร. 0 2679 7744
JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. China 27/10/2564 T 6400422
87 COVID-19 Antigen Rapid Test Device
(Colloidal Gold) รหัสสินค้ำ COV-201
ขนำดบรรจุ 1,5,20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal swab)
น้ำมูก บริษัท 3 ซี เมดิคัล ซัพพลำยส์ จำกัด โทร. 0 2462 8546 HANGZHOU LYSUN
BIOTECHNOLOGY
CO., LTD. China
27/10/2564 T 6400423
88 Covid-19 Salivary Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) ยี่ห้อ Konsung รหัสสินค้ำ ICOVS-702G-1 , ICOVS-702G-2 ขนำดบรรจุ 1 , 10 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Saliva) น้ำลาย บริษัท คอสมี่ จำกัด
โทร. 08 4177 9919
Line Id : @cosmy
Jiangsu Konsung Bio- Medical Science And Technology Co., Ltd.
China
27/10/2564 T 6400425
89 UGDx COVID-19 Ag Rapid Test
รหัสสินค้ำ UGDx-CVD-12
ขนำดบรรจุ 2 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal swab)
น้ำมูก บริษัท คิลิไม โฮลดิ้ง จำกัด
โทร. 06-2701-7272
UNIANCE GENE
Co., LTD.
Republic of Korea
27/10/2564 T 6400426
90 StrongStep x Crazydoctor Premium SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal Swab) รหัสสินค้ำ 500210 ขนำดบรรจุ 2 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal swab) น้ำมูก บริษัท ยู.เอ็น.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร. 0850649959 Nanjing Limited Bio-Products Co., Ltd. China 28/10/2564 T 6400429
91 StrongStep x Crazydoctor Premium SARS-CoV-2 Antigen
Rapid Test (Saliva) รหัสสินค้ำ 500210 ขนำดบรรจุ 1 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Saliva)
น้ำลาย บริษัท ยู.เอ็น.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร. 0850649959 Nanjing Limited Bio-Products Co., Ltd. China 28/10/2564 T 6400430
92 StrongStep x Crazydoctor SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal Swab) รหัสสินค้ำ 500200
ขนำดบรรจุ 1 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal swab)
น้ำมูก บริษัท ยู.เอ็น.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร. 0850649959 Nanjing Limited Bio-Products Co., Ltd. China 28/10/2564 T 6400431
93 StrongStep x Crazydoctor SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
(Saliva) รหัสสินค้ำ 500200 ขนำดบรรจุ 1 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Saliva)
น้ำลาย บริษัท ยู.เอ็น.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร. 0850649959 Nanjing Limited Bio-Products Co., Ltd. China 28/10/2564 T 6400432
94 Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest- ยี่ห้อ Hotgen
รหัสสินค้ำ HGCG134S0101
ขนำดบรรจุ 1 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal swab)
น้ำมูก บริษัท ที พลัส สกินแคร์ จำกัด โทร. 0-2158-4987 Beijing Hotgen
Biotech Co., Ltd.
China
1/11/2564 T 6400434
95 Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card
รหัสสินค้ำ GMT104
ขนำดบรรจุ 1 , 5 , 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Saliva)
น้ำลาย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด
โทร. 02-7481993-5
BioDetect (Xiamen) Biotechnology co., ltd. China 2/11/2564 T 6400436
96 Alpine Biomedical COVID-19 Antigen Rapid Test Kit
ขนำดบรรจุ 1 , 5 , 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal swab)
น้ำมูก บริษัท เอเชีย เอฟเอ็มซีจี จำกัด โทร. 09-9629-2699 Alpine Biomedical Pvt.Ltd. Replublic of India 3/11/2564 T 6400437
97 TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19
ANTIGEN TEST CASSETTE
ขนำดบรรจุ 1 , 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Saliva)
น้ำลาย บริษัท เมดิโซลูชั่น จำกัด
โทร. 08-9034-9997
HANGZHOU TESTSEA
BIOTECHNOLOGY
CO., LTD. China
3/11/2564 T 6400438
98 One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold) รหัสสินค้ำ CG20615, CG206155 ขนำดบรรจุ 1 , 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal swab) น้ำมูก บริษัท ซีทีเก้ำเก้ำ อิมพอร์ต
เอ็กซ์พอร์ต จำกัด โทร. 092-9567010
Getein Biotech, Inc.
China
3/11/2564 T 6400441
99 Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Colloidal Gold
(Nasal Specimen)
ขนำดบรรจุ 1  ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal swab)
น้ำมูก บริษัท ลิตเติ้ลโดม จำกัด
โทร. 08-3607-3979
Intec Products., Inc.
China
3/11/2564 T 6400444
100 SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold Method)
ขนำดบรรจุ 1 , 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Saliva)
น้ำลาย บริษัท นิซูกิ เมดิคอล จำกัด โทร. 0 2180 0731-2 Xiamen Jiqing Biomedical Technology Co., Ltd.
China
3/11/2564 T 6400445


ที่มา : www.fda.moph.go.th

มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีไวไฟ 29 CFR 1910.106

จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม การใช้สารเคมีที่ไม่มีส่วนประกอบของน้ำได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ้นนี้จึงทำให้มีโอกาสในการเกิดอันตรายเกี่ยวกับสารเคมี

อ่านต่อ »

อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศในที่อับอากาศ( Confined Space Ventilator)

ระบบการถ่ายเทอากาศจะจำเป็นต้องถูกใช้ในสถานที่ทำงานต่อเมื่อสถานที่ดังกล่าวมีสภาพดังต่อไปนี้ มีอ็อกซิเจนไม่เพียงพอ น้อยกว่า 19.5%

อ่านต่อ »

เตรียมตัวอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์ สารเคมีหกรั่วไหล

สารเคมีหกรั่วไหล นั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นความประมาทจากการเคลื่อนย้ายสารเคมี อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ เราจะเตรียมตัว

อ่านเพิ่มเติม »

การเลือกหน้ากากกันฝุ่น กันเชื้อโรค

เราจึงควรต้องมีความรู้ ในการเลือกหน้ากากให้ถูกชนิดจึง แนะนำการเลือกหน้ากากกันโรค เพื่อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ สร้างความปลอดภัยได้…

อ่านเพิ่มเติม »