• ไม่มีหมวดหมู่
 • รายชื่อชุดตรวจโควิด Antigen Test Kits ล่าสุด ที่ได้รับอนุญาตจาก อย.แล้ว

รายชื่อชุดตรวจโควิด Antigen Test Kits ล่าสุด ที่ได้รับอนุญาตจาก อย.แล้ว

11 Antigen Test Kits ชุดตรวจโควิดที่ได้รับอนุญาตจาก อย.แล้ว
Update 23 ก.ค. 2564 

รายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits) ที่ได้รับการอนุญาตให้ผลิต/นำเข้าจาก อย.แล้ว

 1. ANYLAB COVID-19 Ag Test Kit รหัสสินค้า ZB144 | นำเข้าโดย บริษัท สเปเชียลตี้อินโนเวชั่น จำกัด

  บริษัทผู้ผลิต : Z Biotech Inc., Korea
  วันที่ได้รับอนุญาต : 21/7/2564
  เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี : T 6400131
  วิธีการใช้งาน AnyLab Covid-19 Ag Test Kit – YouTube

 2. STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test รหัสสินค้า Q-NCOV-03G | นำเข้าโดย บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

  บริษัทผู้ผลิต : SD Biosensor Inc., Korea.
  วันที่ได้รับอนุญาต : 15/7/2564
  เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี : T 6400120

 3. SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal รหัสสินค้า 9901-NCOV-06G, Roche’s code : 09445323077 | นำเข้าโดย บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  บริษัทผู้ผลิต : SD Biosensor Inc., Korea.
  วันที่ได้รับอนุญาต : 15/7/2564
  เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี : T 6400121

 4. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA) รหัสสินค้า K602-1H, K602-5H, K602-1S และ K602-5S [แบบตรวจสารคัดหลั่งจาก โพรงจมูก (Nasal swab) และแบบตรวจจากน้ำลาย (Saliva)] | นำเข้าโดย บริษัท เจเนอรัลไซเอนซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

  บริษัทผู้ผลิต : Shenzhen Kisshealth Biotechnology Co., Ltd, P.R. China
  วันที่ได้รับอนุญาต : 15/7/2564
  เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี : T 6400122

 5. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) | นำเข้าโดย บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด

  บริษัทผู้ผลิต : Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. P.R. China
  วันที่ได้รับอนุญาต : 15/7/2564
  เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี : T 6400123

 6. BIOSYNEX Autotest ANTIGENIQUE COVID-19 Ag รหัสสินค้า 859256 และ 85926 | นำเข้าโดย บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด

  บริษัทผู้ผลิต : BIOSYNEX SWISS SA, SWITZERLAND.
  วันที่ได้รับอนุญาต : 16/7/2564
  เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี : T 6400126

 7. Panbio COVID-19 Antigen Self-Test รหัสสินค้า 41FK51, 41FK71, 41FK81 และ 41FK9 | นำเข้าโดย บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด

  บริษัทผู้ผลิต : Abbott Diagnostics Korea Inc., Korea
  วันที่ได้รับอนุญาต : 20/7/2564
  เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี : T 6400126

 8. PCL COVID19 Ag Gold รหัสสินค้า COV04S | นำเข้าโดย บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด

  บริษัทผู้ผลิต : PCL, Inc., Korea
  วันที่ได้รับอนุญาต : 21/7/2564
  เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี : T 6400133

 9. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal swab) รหัสสินค้า ISCO-AC0502 | นำเข้าโดย บริษัท ไอเมด ลาบอทราทอรี่ จำกัด

  บริษัทผู้ผลิต : ACRO BIOTECH, USA
  วันที่ได้รับอนุญาต : 22/7/2564
  เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี : T 6400135

 10. CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test รหัสสินค้า 11556327 (GCCOV-502a-H5) | นำเข้าโดย บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จำกัด

  บริษัทผู้ผลิต : Zhenjiang Orient Gene
  Biotech Co., Ltd, China
  วันที่ได้รับอนุญาต : 23/7/2564
  เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี : T6400140

 11. GSD NovaGen SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (Nasal Swab) รหัสสินค้า CVA4080B | นำเข้าโดย บริษัท ยูโรฟินส์ ฟู้ด เทสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

  บริษัทผู้ผลิต : Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd, China
  วันที่ได้รับอนุญาต : 23/7/2564
  เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี : T6400142

ที่มา : Spring News