• Home
  • อุปกรณ์จัดการสารเคมีและสารไวไฟ

อุปกรณ์จัดการสารเคมีและสารไวไฟ

ATEX มาตรฐานอุปกรณ์สำหรับใช้ในพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย

ATEX (อาเทกซ์) ATEX เป็นการเล่นคำย่อจากชื่อเต็มว่า “ATmosphere EXplosive” ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติของสหภาพยุโรป ประก

อ่านเพิ่มเติม »

เตรียมตัวอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์ สารเคมีหกรั่วไหล

สารเคมีหกรั่วไหล นั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นความประมาทจากการเคลื่อนย้ายสารเคมี อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ เราจะเตรียมตัว

อ่านเพิ่มเติม »

ตู้จัดเก็บสารเคมีไวไฟ Flammable Storage Cabinet Requirements

พื้นฐานในการป้องกันไฟอีกอย่างหนึ่งคือการใช้ ตู้จัดเก็บสารไวไฟ NFPA, OSHA และ UFC ได้กำหนดให้ ตู้จัดเก็บสารไวไฟได้รับการออกแบบและสร้าง….

อ่านเพิ่มเติม »

ถังเก็บสารไวไฟ (Safety Storage) ตามมาตรฐาน OSHA

เทคนิคอย่างหนึ่งในการลดอันตรายที่เกี่ยวกับของเหลวไวไฟและติดไฟได้คือการใช้ ถังบรรจุที่ปลอดภัย OSHA ได้ให้คำนิยามของ ถังบรรจุที่ปลอดภัย ว่า

อ่านเพิ่มเติม »

วัสดุดูดซับสารเคมี มีอะไรบ้าง

วัสดุดูดซับสารเคมี นั้นมีหลากหลายรูปแบบและการใช้งานของวัสดุดูดซับนั้นก็จะแตกต่างกันไปตามรูปร่างของสินค้าที่ผู้ผลิตออกแบบมาตามวัตถุ

อ่านเพิ่มเติม »

มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีไวไฟ 29 CFR 1910.106

จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม การใช้สารเคมีที่ไม่มีส่วนประกอบของน้ำได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ้นนี้จึงทำให้มีโอกาสในการเกิดอันตรายเกี่ยวกับสารเคมี

อ่านเพิ่มเติม »