Emergency Escape Breathing Device (EEBD) อุปกรณ์ช่วยหายใจหนีภัยฉุกเฉิน หรือที่เรียกว่า Escape Hood

แชร์บทความนี้

“Escape hood” คืออุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินที่มีการหลุดรั่วของสารพิษหรือสารอันตรายในอากาศ โดยทั่วไปมักจะใช้ในสถานการณ์ที่มีควัน,ฟูม, แก๊ส, หรือสารเคมีอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ เช่น ภาวะฉุกเฉินกรณีที่เกิดจากไฟไหม้, การรั่วไหลของสารเคมี, หรือเหตุการณ์อื่นๆที่สภาพแวดล้อมมีความเป็นอันตรายจากอากาศ.

Escape hood มักมีลักษณะที่คล้ายกับหน้ากากป้องกันสารเคมี แต่ออกแบบมีประสิทธิภาพในการป้องกัน ฟูม, ฝุ่น, และสารเคมีต่างๆ ที่อาจเป็นอันตรายได้. มีทั้งรุ่นที่มีฟิลเตอร์ที่ช่วยกรองอากาศ และใช้อากาศจากถังอัดอากาศ ที่ให้การป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น.

การใช้งาน escape hood ที่ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยอุปกรณ์ต้องง่ายและสะดวกรวดเร็วต่อการสวมใส่ เพื่อป้องกันการสูดดมสารพิษในอากาศที่อาจกระทบต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน

มาตรฐานที่บังคับใช้อุปกรณ์ ช่วยหายใจหนีภัยฉุกเฉิน

  • ฝั่ง อเมริการ Approvals NIOSH meet the requirements of SOLAS Chapter II-2, Part D,(SOLAS = Safety of Life at Sea)
  • ฝั่ง ยุโรป จะใช้มาตรฐาน EN1146:2005, MED Shipsweel Approved, ISO 23269-1:2008

ฟังก์ชั่นการใช้งานหลักๆที่ต้องมี

  • เลือกใช้งานได้ทั้งแบบ 10 นาที หรือ 15 นาที
  • เลือกใช้งานได้ทั้งแบบกันไฟฟ้าสถิตย์หรือไม่ก็ได้แล้วแต่หน้างาน
  • ถังอัดอากาศพร้อมวาวล์ลดแรงดัน
  • สายส่งอากาศ ฮูด และกระเป๋าจัดเก็บ
  • สามารถใช้งานได้ทันที เมื่อทำการดึงสลักพินที่อยู่ด้านนอกตัวกระเป๋า

สถานที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ต้องคำนึงอะไรบ้างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้ใครที่มีหน้าที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ หรือมีคนที่รักซึ่งเป็นผู้สูงวัยอย

อ่านเพิ่มเติม »

สัญญาณเตือนอาการของโรคไข้เลือดออกและวิธีป้องกันห่างไกลไข้เลือดออก

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่่างเต็มรูปแบบ โรคที่มักจะตามมากับหน้าฝนส่วนใหญ่ก็หนี

อ่านเพิ่มเติม »

อุปกรณ์Emergency Shower ชนิดSelf-Contained Eyewash

แชร์บทความนี้

ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าในการทำงานร่วมกับสารเคมีนั้นมีโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตรายจากสัมผัสสารเคมีดังกล่าวโดยไม่ตั้งใจ…

อ่านเพิ่มเติม »