`

การเลือกถุงมือตามชนิดสารเคมี (Chemical Resistant Glove Selection Guide)

แชร์บทความนี้
Glove Selection Guide
Chemical Recommended Gloves Comments
Acetic acid Nitrile, Neoprene
Acetone Latex, double glove
Acetonitrile Nitrile, double glove
Acrylamide Nitrile
Ammonium Hydroxide Nitrile
Benzene ChemTek, Viton, Silver Shield
Butanol Latex, Nitrile
Buffers Latex, Nitrile
Carbon Disulfide Nitrile
Carbon Tetrachloride ChemTek, Viton, Silver Shield Probable Human Carcinogen.
Chemotherapy Drugs Latex or Nitrile, double glove
Chloroform ChemTek, Viton, Silver Shield
Cidex Latex, Nitrile, Neoprene
Clear Rite Nitrile
Cryogenic Liquids Cryogenic Gloves
Cyclohexane Nitrile
Dimethyl Formamide Neoprene, Latex
Dimethyl Sulfoxide Nitrile
1,4-Dioxane Butyl, Silver Shield Mutagen and probable carcinogen.
Ethanolamine Nitrile
Ethidium Bromide (10%) Nitrile, Neoprene
Ethyl Acetate Latex, double glove Butyl, Silver Shield are recommended for heavy use.
Ethanol Nitrile, Neoprene
Ethyl Ether Nitrile
Formaldehyde (37%) Nitrile, Neoprene, Latex
Formic Acid Nitrile, Latex
Glutaraldehyde (<5%) Latex, Nitrile
Guanidine Solutions Latex, double glove
Heptanes Nitrile
Hexane Nitrile
Hydrochloric acid Nitrile, Neoprene, Latex
Hydrogen peroxide (2 – 30%) Nitrile, Neoprene
Isopropanol (2-propanol) Nitrile, Latex
2-Mercaptoethanol Nitrile
Mercury, Inorganic Nitrile, Latex
Methanol Nitrile, Neoprene
Methylene Chloride ChemTek, Viton, Silver Shield Cal-OSHA regulated carcinogen.
Nitric Acid Nitrile
Osmium Tetroxide Nitrile, double glove
Perchloric Acid (70%) Nitrile
Phenol Nitrile, Neoprene
Phenol/Chloroform/Amyl Alcohol ChemTek, Viton, Silver Shield
Phosphoric acid Nitrile, Latex
Sodium Hydroxide Nitrile, Neoprene, Latex
Sulfuric Acid (50%) Nitrile, Latex
Sulfuric Acid (98%) ChemTek, Butyl, Silver Shield
TEMED Nitrile, double glove
Tetrahydrofuran Silver Shield, ChemTek
Trichloroacetic Acid Nitrile, Viton
Trifluoroacetic Acid Neoprene, Silver Shield
Xylene Nitrile, double glove ChemTek, Silver Shield recommended for heavy use.

facebook : Thai-Safetywiki

ติดต่อเรา : Thai-Safetywiki

อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศในที่อับอากาศ( Confined Space Ventilator)

แชร์บทความนี้

ระบบการถ่ายเทอากาศจะจำเป็นต้องถูกใช้ในสถานที่ทำงานต่อเมื่อสถานที่ดังกล่าวมีสภาพดังต่อไปนี้ มีอ็อกซิเจนไม่เพียงพอ น้อยกว่า 19.5%

อ่านต่อ »

การเลือกไส้กรองแก๊สและไอระเหย มาตรฐานยุโรป EN

แชร์บทความนี้

มาตรฐานยุโรป EN ความรุนแรงของแก๊สและไอระเหยโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับ 1.ลักษณะของแก๊สและไอระเหยว่าเป็นพิษมากน้อยเพียงไร 2. ชนิดของ…

อ่านเพิ่มเติม »

Face Mask, Surgical Mask/Medical Mask, Respirators ตามนิยามสากล

แชร์บทความนี้

ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสการส่วมใส่หน้ากากและการเว้นระยะห่าง กลายเป็นเรื่องพื้นฐานที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม »