จุดยึดสำหรับการทำงานใน สถานที่อับอากาศ

แชร์บทความนี้

หนึ่งในการวางแผนสำหรับการทำงานใน สถานที่อับอากาศ นั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้คือแผนการช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดอุบัติเหตุ หรือหมดสติอยู่ภายใน สถานที่อับอากาศ เนื่องจากสถานที่อับอากาศส่วนใหญ่เป็นสถานที่ที่มีทางเข้าคับแคบ การที่จะลำเลียงผู้ป่วยหรือผู้ปฏิบัติงานขึ้นมาจากสถานที่ดังกล่าวนั้นไม่สามารถทำได้โดยง่าย อุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีความจำเป็นในงานช่วยเหลือชนิดหนึ่ง คือ จุดยึดหรือAnchor Point

สำหรับจุดยึดหรือAnchor Pointในปัจจุบันสามารถจำแนกออกได้เป็น จุดยึดชนิดติดตั้งแบบถาวร และจุดยึดที่ใช้ติดตั้งแบบชั่วคราว ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงจุดยึดประเภทชั่วคราวหรือTemporary Anchor Point เนื่องจากจุดยึดแบบชั่วคราวนี้ถูกนำมาใช้อยู่บ่อยครั้งทั้งยังมีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปทำงานในหน้างานต่างๆได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆในการติดตั้งเพิ่มเติม

อุปกรณ์3ขาหรือTripod

จุดเด่น

 • คลื่อนย้ายได้ง่าย
 • ผู้ผลิตออกแบบให้มีน้ำหนักเบา โครงสร้างหลักเป็นAluminumโดยทั่วไปหนักประมาณ16-18กิโลกรัม
 • ปรับขนาดความกว้างของชุดขาตั้งให้เหมาะมกับหน้างานได้           
 • ออกแบบให้มีจุดยึดสำหรับใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ช่วยเหลือหรือRescueได้หลากหลาย    

 จุดด้อย

 • เหมาะกับหน้างานที่มีพื้นที่ราบ
 • เหมาะกับหน้างานที่ไม่มีสิ่งกีดขวางในการตั้งวางอุปกรณ์ 

จุดยึดแบบเสาหรือAdjustable Mast

สถานที่อับอากาศ

จุดเด่น

 • เคลื่อนย้ายได้ง่าย(โดยทั่วไปถูกออกแบบให้แยกชิ้นและประกอบได้ง่าย)
 • ถอด-ประกอบได้ง่าย (โดยทั่วไปมักถูกออกแบบให้สามารถถอดและประกอบได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ)
 • ปรับขนาดความกว้างของชุดขาตั้งและความยาวของชุดจุดยึดให้เหมาะสมกับหน้างานได้
 • ปรับเปลี่ยนชุดฐานตั้งให้เหมาะสมกับหน้างานที่มีพื้นที่จำกัดได้
 • ออกแบบให้มีจุดยึดสำหรับใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ช่วยเหลือหรือRescueได้หลากหลาย

 จุดด้อย

 • มีชิ้นส่วนที่ต้องประกอบหลายชิ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์3ขา

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าจุดยึดแบบชั่วคราวนั้นให้ความสะดวกในการใช้งานได้อย่างมาก ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับหน้างานของแต่ละสถานที่ว่าเหมาะสมกับจุดยึดในรูปแบบใด แต่หากเลือกผิดอาจจะไม่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างที่ต้องการหากมีข้อสงสัยแนะนำให้ติดต่อผู้จำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญในการแนะนำข้อมูลให้กับท่านเพื่อประกอบการพิจารณาและเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป

facebook : Thai-Safetywiki

ติดต่อเรา : Thai-Safetywiki

ข้อกำหนดอ่างล้างตาและฝักบัวชำระล้างฉุกเฉินตาม ANSI Z358.1-2014 Standard

แชร์บทความนี้

ในปัจจุบันมาตรฐานสากลที่ใช้อ้างอิงกันอย่างแพร่หลายคือ ANSI Z358.1-2014 Standard (Versionปัจจุบัน) ซึ่งได้กำหนดหัวข้อสำคัญๆไว้ดังนี้

อ่านต่อ »

กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera)

แชร์บทความนี้

กล้องถ่ายภาพความร้อนถูกนำมาใช้ในหลายๆ ด้าน เช่น เถ้ารถของท่านร้อนเกินไป กล้องถ่ายภาพความร้อน หรือ พื่อตรวจดูว่าเราป่วยหรือไม่ อาหารถูก…

อ่านเพิ่มเติม »

อย่าติดโซล่าเซลล์หากยังไม่รู้เงื่อนไขเหล่านี้ ระบบการทำงานที่เหมาะกับการใช้งาน ตอบคำถาม ติดโซล่าเซลล์คุ้มมั้ย ?

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้ด้วยการทำงานของโซล่าเซลล์ที่มีการใช้แสงแดดแปลงมาเป็นพลังงาน ประกอบก

อ่านเพิ่มเติม »