The New ANSI Z87.1-2003

แชร์บทความนี้

จากการที่มาตรฐานใหม่ ANSI Z87.1-2003 ได้รับการอนุมัติ หลังจากคณะกรรมการ ANSI ใช้เวลาหลายปีสำหรับการทำข้อตกลงสำหรับข้อปฏิบัติใหม่สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา โดยมาตรฐานใหม่เรียกว่า ANSI Z87.1-2003 (Z87 +). (ตัวอย่างแว่นตานิรภัย ดูได้ที http://www.pdgth.com/product_cat.php?idsection=11)

และเนื่องจากเราเข้าใจว่าหลายๆคำถามจะเกิดขึ้นเนื่องจากการมาตรฐานใหม่นี้เราได้เตรียมข้อมูลหน้านี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นความสำคัญของมาตรฐาน.

ANSI Z87.1-1989 เก่าANSI Z87.1-2003 ใหม่
Scope and Purposeขอบเขตและจุดประสงค์มาตรฐานนี้จะใช้กับบรรดาอาชีพและการทำงานที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือกระบวนการที่อาจเกิดอันตรายกับดวงตาและใบหน้าได้ ซึ่งเหล่านี้รวมถึงการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร การเชื่อมและตัดโลหะ การจัดการสารเคมีและการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ โดยวัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้คือการกำหนดความต้องการขั้นต่ำสำหรับอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้าและคำแนะนำสำหรับการเลือกใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้.
มาตรา 2 ขยายการแจงที่เจตนาของมาตรฐาน โดยเน้นประเภทอันตรายที่มาตรฐานนี้ต้องถูกนำมาใช้ ในขณะที่ยังยกเว้นเฉพาะในส่วนของการป้องกันรังสี กิจกรรมกีฬาและการติดเชื้อต่างๆ. ผู้ใช้จะถูกเตือนในเรื่องการเลือกแว่นตาซึ่งมาตรฐานอื่นๆไม่ได้นำมาใช้ในการวัดประสิทธิภาพ หากทำเครื่องหมาย Z87, อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องตรงกับความต้องการของมาตรฐานนี้ทั้งหมด โดยผู้ใช้จะถูกเตือนให้ใช้ความใส่ใจในการเลือกส่วนประกอบที่มาใช้แทนที่เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามลักษณะที่ถูกต้อง.
Frame Testsการทดสอบกรอบแว่นกรอบแว่น, ตัวแว่น หรือ ส่วนที่ติดกับหัวซึ่งมีเพื่อจับยึดเลนส์ไม่ให้หลุดออก จะทดสอบพร้อมกับการทดสอบเลนส์ ซึ่งมีลักษณะดังนี้:

ในการทดสอบมวลสารสูง – วัตถุ 500 กรัมหล่นจากที่สูง 130 ซม. (51.2 นิ้ว)มาตรงจุดทีกำหนดแล้ว ไม่มีส่วนหรือเศษของอุปกรณ์ป้องกันมาสัมผัสดวงตาของหุ่นทดสอบ. ทดสอบสี่ตัวอย่างโดยจะต้องผ่านทั้งหมด.

ในการทดสอบความเร็วสูง – ลูกบอลเหล็กขนาด 6.35 มม. (.25 นิ้ว) ถูกยิงออกมาด้วยความเร็วที่เหมาะกับการทดสอบแต่ละประเภท โดยไม่มีเศษของอุปกรณ์ป้องกันมาสัมผัสดวงตา ทดสอบตัวอย่างทั้งหมด 20 แบบ สามารถล้มเหลวได้เพียงหนึ่งครั้ง.

แว่นตาที่เลนส์ไม่ใช่แบบถอดได้ จะต้องทำการทดสอบทั้งแว่น โดยใช้การทดสอบแบบเดียวกัน.  
ในปัจจุบันมาตรฐานกรอบแว่น, ตัวแว่น หรือ ส่วนที่ติดกับหัว ถูกทดสอบโดยการติดตั้งเลนส์ที่ผ่านการทดสอบแล้วซึ่งมีความแข็งแรงพอที่จะทดสอบแบบมวลสูงและความเร็วสูง วิธีการทดสอบความเร็วสูงและการทดสอบมวลการจะยกมาจากมาตรฐาน 1989 แต่ในการทดสอบความเร็วสูงไม่อนุญาตให้สามารถเกิดการล้มเหลวได้ ในส่วนแว่นสายตาก็ต้องผ่านการทดสอบแบบเดียวกัน 
Frame Markingการระบุบนกรอบแว่นตาส่วนประกอบหลักของกรอบแว่นทั้งหมดจะต้องมีการระบุเครื่องหมายของผู้ผลิตและเครื่องหมาย “Z87” เพื่อแสดงถึงการผ่านมาตรฐาน. สำหรับกรอบแว่นสำหรับเลนส์สายตาจะระบุเครื่องหมาย ก็ต่อเมื่อผ่านข้อกำหนดของ ANSI Z80.5-1986.   ส่วนประกอบหลักของกรอบแว่นตาทั้งหมดจะต้องมีการระบุเครื่องหมายของผู้ผลิตและเครื่องหมาย “Z87” เพื่อแสดงถึงการผ่านมาตรฐาน. ในส่วนของกรอบของแว่นสายตาจะต้องระบุเครื่องหมาย “Z87-2” และต้องผ่านกับข้อกำหนดของมาตรฐาน Z80.5-1997. สำหรับแว่นแบบถอดเลนส์ไม่ได้ แว่นจะระบุเครื่องหมายเพียงที่เดียวคือ Z87 (สำหรับการป้องกันการกระแทกระดับพื้นฐาน) หรือ Z87 + (สำหรับการป้องกันการกระแทกระดับสูง) เครื่องหมายอาจถูกระบุบนกรอบหรือที่รองจมูก สำหรับ goggle และ กระบังหน้า หรือ กระบังหน้าหมวก เครื่องหมาย Z87 หรือ Z87 + นี้สามารถระบุบริเวณองค์ประกอบใดๆก็ได้รวมถึงเลนส์.
  
Lens Testsการทดสอบเลนส์เลนส์แว่นตาทั้งเลนส์สายตาและไม่ใช่เลนส์สายตาจะต้องสามารถรับแรงกระแทกของลูกบอลเหล็กขนาด 25.4 มม. (1 นิ้ว)ที่ตกลงมา 127 ซม. (50 นิ้ว). สำหรับแว่นตาที่ถอดเลนส์ได้และเลนส์หนาน้อยกว่า 3mm จะต้องผ่านการทดสอบความเร็วสูง. ส่วนแว่นที่ถอดเลนส์ไม่ได้ จะต้องทดสอบแว่นทั้งอัน ทั้งการทดสอบมวลสูงและการทดสอบความเร็วสูง.

พลาสติกเลนส์ต้องสามารถรับแรงกระแทกของเข็มหนัก 44 กรัม ตกลงมา 127 ซม. (50 นิ้ว). เลนส์ต้องไม่แตกหรือถูกเจาะทะลุ    
อุปกรณ์ป้องกันดวงตาจะถูกจัดใหม่ตามประสิทธิภาพทั้งแบบพื้นฐานหรือแบบทนแรงกระแทกสูง การทดสอบจะทดสอบ อุปกรณ์โดยรวมทั้งหมดและไม่มีการแบ่งว่าอุปกรณ์สามารถถอดเลนส์ได้หรือไม่ โดยรุ่นแบบพื้นฐานจะทดสอบความสามารถในการทนแรงกระแทกจากลูกบอล 1 นิ้ว และรุ่นทนแรงกระแทกสูงจะต้องผ่านการทดสอบมวลสูงและการทดสอบความเร็วสูง.

การแบ่งประเภทพื้นฐาน vs. ระดับสูง สามารถใช้กับแว่นสายตาได้ด้วย ส่วนการทดสอบการเจาะยังคงใช้กับเลนส์ พลาสติกที่ไม่ใช่เลนส์สายตาทั้งหมดทั้งแบบพื้นฐานหรือแบบทนแรงกระแทกสูง 
Lens Thicknessความหนาเลนส์ความหนาต่ำสุดของเลนส์เลนส์แว่นที่ไม่ใช่เลนส์สายตาซึ่งไม่สามารถถอดได้ จะต้องหนาไม่ต่ำกว่า 3.0 มม. (.118 นิ้ว) ยกเว้นเลนส์ที่สามารถทนต่อแรงกระแทกของเหล็กลูกบอล 6.35 มม. (1 / 4 นิ้ว)ที่ 5.7 mps (150 fps) แต่ความหนาเลนส์ดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.0 มม. (.079 นิ้ว)    ความหนาเลนส์ตามข้อกำหนดสำหรับ goggle lenses, faceshield windows and welding filters ไม่มีการเปลี่ยนแปลง. เลนส์พื้นฐานในอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องหนาไม่ต่ำกว่า 3.0 มม.  

แต่การเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดนั้นเกี่ยวข้องกับเลนส์ทั่วไป. แว่นทนแรงกระแทกสูงที่ไม่สามารถถอดเลนส์ได้จะทดสอบแบบโดยรวมของตัวแว่นโดยไม่มีข้อกำหนดความหนาขั้นต่ำ ส่วนเลนส์พื้นฐานจะต้องหนาไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร.ส่วนเลนส์ทนแรงกระแทกสูงที่จะใส่ในกรอบแว่นสายตาจะต้องไม่บางกว่า 2.0 มิลลิเมตร. 
Lens Markingการระบุเครื่องหมายบนเลนส์แต่ละเลนส์จะต้องระบุเครื่องหมายชื่อย่อของผู้ผลิตแบบถาวรและเห็นชัดเจน  หากเป็นเลนส์ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษจะต้องระบุด้วยสีที่เห็นได้เลนส์ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษจะถูกทำเครื่องหมายด้วย S หรือเครื่องหมาย V ในกรณี ที่เป็น photochromic เลนส์   เลนส์ที่ถอดได้จะต้องมีการทำเครื่องหมายแบบถาวรและชัดเจน เลนส์ทั้งหมดต้องระบุเเครื่องหมายหรือโลโก้ระบุผู้ผลิต สำหรับแว่นตาแบบถอด เลนส์พื้นฐานจะไม่มีเครื่องหมายเพิ่มเติมกับ Z87 แต่เลนส์กันกระแทกสูงจะต้องมีเครื่องหมาย”+” เพื่อระบุประสิทธิภาพสูง. สำหรับอุปกรณ์อื่นๆทั้งหมดทั้งแว่นประเภทที่ไม่ถอดเลนส์, กระจก หรือแผ่นกรองต้องระบุเครื่องหมายหรือโลโก้ระบุผู้ผลิต และจะระบุเครื่องหมายเพียงเครื่องหมายเดียว โดยเลนส์พื้นฐานจะถูกทำเครื่องหมายด้วย “Z87” และเลนส์กันกระแทกสูง “Z87 +”. เลนส์เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษและ เลนส์ photochromic ให้ระบุเครื่องหมาย “S” และ “V” ต่อไปเหมือนเดิม
Optical Requirementsข้อกำหนดด้านการมองเห็น ข้อกำหนดการมองสำหรับแว่น plano (ไม่ใช่แว่นสายตา)จะขึ้นอยู่กับการหักเหแสง การหมองลงของแสงจะต้องไม่เกิน 3% ส่วนข้อกำหนดเรื่องการส่องผ่านจะขึ้นอยู่กับชนิดเลนส์และกระจก ข้อกำหนดการมองส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการหมองลงของแสงที่ไม่เกิน 3%. ตารางที่ 1 สำหรับสีการกรองแสงไม่มีการเปลี่ยนแปลงตารางที่ 2 ได้เพิ่มการแจกแจงช่วงการส่องผ่านพิเศษสำหรับเลนส์วัตถุประสงค์พิเศษ.ตารางที่ 3 ได้เพิ่มลงในดัชนีระบุเวลาเปลี่ยนอัตโนมัติสำหรับแผ่นกรองแสงอัตโนมัติ Auto Darkening Filters (ADFs) ซี่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ในการป้องกันสายตา
Sideshieldsการป้องกันด้านข้างควรใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตาด้านข้างในสถานที่ที่ควรใช้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
Corrosionการทนการกัดกร่อนชิ้นโลหะจะถูกต้ม  ในน้ำเกลือ 10% 15 นาที แล้วแช่ต่อที่อุณหภูมิห้อง นำออกมาและตากให้แห้ง 24 ชั่วโมง แล้วนำนำชิ้นส่วนโลหะจุ่มในน้ำและตากให้แห้ง แว่นสายตาจะต้องไม่ชำรุดจากการกัดกร่อน.ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการทดสอบหรือเกณฑ์ผ่าน / ล้มเหลว 
Flammabilityการทนไฟชิ้นส่วนอุปกรณ์จะถูกทดสอบการทนไฟตามวิธีที่ 2021 ของ Federal Test Standard No 406, ANSI Z87.1-2003 ใหม่
ทดสอบวิธีใหม่กำหนดตาม ASTM D635-1998แต่เกณฑ์ผ่าน / ล้มเหลวไม่เปลี่ยนแปลง. 
Respiratorsเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจไม่ระบุ  หน้ากากเต็มหน้าและอุปกรณ์ต่อที่ได้รับมาตรฐาน NIOSH ขณะนี้ได้รวมอยู่ในมาตรฐาน Z87.1อุปกรณ์เหล่านี้ใดๆที่มีเลนส์หรือกระจก จะต้องผ่านตามข้อกำหนดทั้งการทดสอบ การระบุเครื่องหมายและกามองเห็น

facebook : Thai-Safetywiki

ติดต่อเรา : Thai-Safetywiki

แว่นตานิรภัย Polarized คืออะไร

แชร์บทความนี้

แว่นตานิรภัย Polarized เป็นแว่นตาสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกลางแจ้งซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดแสงจ้า และแสงสะท้อนได้ดีกว่าแว่นกันแดดปกติทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม »

มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใน มาตรฐาน NFPA 1981/1982 :2018

แชร์บทความนี้

อย่างที่ทราบกันสำหรับ มาตรฐาน NFPA 1981/1982 ฉบับปีล่าสุด 2018 ที่ถือได้ว่าเข้มงวดและมีการปรับปรุงมาตรฐานทุกๆ 5 ปี โดยในแวดวงของผู้พัฒนา

อ่านเพิ่มเติม »

ซีเซียม 137 คืออะไร สารกัมมันตรังสี อันตรายแค่ไหน อธิบายแบบง่ายๆ เข้าใจ ชัดเจน ไม่ตระหนก

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้ซีเซียม 137 คืออะไร ซีเซียม-137 นั้น เป็นสารกัมมตรังสีเกิดได้เมื่อย

อ่านเพิ่มเติม »