รองเท้าป้องกันไฟฟ้าแรงสูงชนิดสวมใส่ร่วมกับรองเท้านิรภัย(Dielectric  Overboots)

แชร์บทความนี้

ความรู้เกี่ยวกับชุดป้องกันประกายไฟ (Arc Flash)

ในการปฏิบัติงานร่วมกับไฟฟ้าแรงสูงนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกใช้อุปกรณ์ในการป้องกันให้เหมาะสมกับการทำงานตามที่มาตรฐานความปลอดภัยกำหนด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานโดยมิได้ตั้งใจ หนึ่งในอุปกรณ์ป้องกันที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าอุปกรณ์ชนิดอื่นๆคือ รองเท้าป้องกันไฟฟ้าแรงสูงนั่นเอง

สำหรับรองเท้าป้องกันไฟฟ้าแรงสูงนั้น ในปัจจุบันมีทั้งแบบสวมใส่แบบปกติทั่วไปและแบบที่สามารถสวมใส่รองเท้านิรภัยร่วมกันได้ สำหรับรองเท้าชนิดสวมใส่แบบปกติทั่วไปนั้นเราสามารถเข้าใจได้ง่าย แต่ถ้ากล่าวถึงรองเท้าป้องกันไฟฟ้าแรงสูงชนิดชนิดสวมใส่ร่วมกับรองเท้านิรภัย(Dielectric  Overboots) อาจจะทำให้เกิดคำถามขึ้นภายในใจว่าคืออะไร ใช้งานอย่างไร ในหัวข้อนี้ทางผู้เขียนจึงต้องการที่จะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับรองเท้าประเภทนี้ว่ามีจุดเด่นอย่างไรเพื่อที่ผู้ใช้งานได้มีทางเลือกมากขึ้นในการหารูปแบบของสินค้าให้เหมาะสมกับหน่วยงานต่อไป

รองเท้าป้องกันไฟฟ้าแรงสูงชนิดสวมใส่ร่วมกับรองเท้านิรภัย หรือ Dielectric Overboots คือรองเท้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สวมใส่เมื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูง รองเท้าประเภทนี้จะถูกผลิตและทดสอบคุณสมบัติความเป็นฉนวน(Dielectric)ทั้งตัวรองเท้า(ไม่ใช่เฉพาะแค่พื้นรองเท้า) ซึ่งจะแตกต่างจากรองเท้ากันไฟฟ้าในรูปแบบรองเท้านิรภัยซึ่งโดยส่วนใหญ่จะถูกผลิตและทดสอบคุณสมบัติการป้องกันไฟฟ้าแค่พื้นรองเท้าเท่านั้น

จุดเด่นของรองเท้าประเภทนี้คือ ถูกออกแบบให้ใช้งานร่วมกับรองเท้านิรภัยได้ เพื่อป้องกันวัตถุหรือสิ่งของตกใส่เท้าขณะปฏิบัติงาน เนื่องจากรองเท้าป้องกันไฟฟ้าแรงสูงชนิดDielectricจะผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวน ดังนั้นจึงไม่มีหัวเหล็กเสริมด้านใน ดังนั้นเมื่อมีวัตถุตกใส่เท้าของผู้ปฏิบัติงานอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ รองเท้าประเภทนี้ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์กับการใช้งานในการป้องกันไฟฟ้าแรงสูงและป้องกันการถูกวัตถุตกใส่เท้าด้วยการให้สวมใส่รองเท้านิรภัยเข้าไปภายในได้นั่นเอง

ความรู้เกี่ยวกับชุดป้องกันประกายไฟ (Arc Flash)

facebook : Thai-Safetywiki

ติดต่อเรา : Thai-Safetywiki

การป้องกันอันตรายจากการอาร์คในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า(Arc Flash Protection)

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้านั้นหากไม่มีความระมัดระวังหรือไม่ปฏิบัติตาม

อ่านเพิ่มเติม »

เหตุผลที่ควรเลือกใช้ ชุดดับเพลิง ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานNFPA 1971

แชร์บทความนี้

ในปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับ ชุดดับเพลิง ในท้องตลาดมีมากมาย ทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสนในการเลือกใช้งานเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม »