DRD คืออะไร

DRD หรือ Drag Rescue Device เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการช่วยเหลือพนักงานดับเพลิงในกรณีที่เกิดการหมดสติ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยผู้ช่วยเหลือสามารถดึงตัวผู้ประสบเหตุเพื่อให้การช่วยเหลือได้โดยผ่านสายDRDนี้

DRD ถูกกำหนดให้ติดตั้งมาพร้อมเสื้อดับเพลิงทุกตัวที่ผ่านมาตรฐาน NFPA 1971 อุปกรณ์DRDนี้เมื่อติดตั้งลงบนเสื้อดับเพลิงแล้วจะต้องผ่านการทดสอบตามหัวข้อต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานNFPA 1971: 2018 (ฉบับล่าสุด) ดังนี้

– วัสดุที่ใช้ผลิตชุดสายDRDต้องเป็นชนิดเส้นใยต้านทานเปลวไฟแท้(inherently flame resistance)และต้องผ่านการทดสอบการต้านทานการหลอมละลายที่อุณหภูมิ260oC (500oF)
– DRDต้องผ่านการทดสอบความทนทานต่อแรงดึงอย่างน้อย 7kN (1573 lbf)
– ตำแหน่งติดตั้งบริเวณด้านหลังส่วนบนของเสื้อดับเพลิง
– DRDต้องสามารถใช้งานได้โดยไม่ติดขัดแม้ขณะสวมใส่อุปกรณ์SCBA และไม่ขัดขวางการทำงานของอุปกรณ์SCBAในขณะใช้งาน โดยผ่านการทดสอบfunction test

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์DRDนั้นมีประโยชน์และจำเป็นอย่างยิ่งต่อนักดับเพลิง ดังนั้นในการเลือกใช้ชุดดับเพลิงนั้นผู้เขียนแนะนำให้มองหาชุดที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานการใช้งานตามที่NFPA 1971 กำหนด เพราะจากประสบการณ์ของผู้เขียนเองได้พบเห็นอุปกรณ์ชนิดนี้ถูกติดตั้งมากับชุดดับเพลิงที่ไม่ผ่านการทดสอบการใช้งานตามมาตรฐานกำหนด หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดและจำเป็นต้องใช้งานขึ้นมา อุปกรณ์นี้อาจจะไปขัดขวางการทำงานของอุปกรณ์SCBAได้ หรือไม่สามารถดึงตัวผู้ประสบเหตุออกมาได้จริง

ท้ายนี้ผู้เขียนยังคงแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้งานโดยการเลือกใช้สินค้าที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยนั่นเอง

 

สนใจดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pholonline.com/

 

จุดยึดสำหรับการทำงานใน สถานที่อับอากาศ

หนึ่งในการวางแผนสำหรับการทำงานใน สถานที่อับอากาศ นั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้คือแผนการช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดอุบัติเหตุ

อ่านเพิ่มเติม »

Sensor วัดแก๊สพิษ แบบ ELECTROCHEMICAL รู้ไว้ปลอดภัยใช้ถูก

จากบทความที่แล้วเรื่องของ sensor วัดแก๊สติดไฟ ครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกถึงชนิดของ Sensor วัดแก๊สพิษ แบบ Electrochemical เพื่อให้ทราบหลักการ

อ่านเพิ่มเติม »