SCBA กับระยะเวลาที่ควรส่งทดสอบฟังก์ชั่นของการทำงาน

แชร์บทความนี้

SCBA กับระยะเวลาที่ควรส่งทดสอบฟังก์ชั่นของการทำงาน   

เป็นคำถามที่มักจะถูกสอบถามอยู่เป็นประจำ คำตอบนี้หากเราอ้างอิงคำแนะจากมาตรฐานสากลแล้ว ได้มีกำหนดไว้ในมาตรฐาน อันได้แก่ NFPA 1852 Standard on Selection, Care, and Maintenance of Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) ที่ได้มีการกำหนดไว้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  สิ่งที่ มาตรฐานให้ดำเนินการตรวจ อาทิ 

  • Facepiece leakage
  • Facepiece exhalation valve opening pressure
  • First stage regulator (pressure reducer) static pressure First stage
  • Breathing  resistance test
  • Remote pressure gauge accuracy
  • End-of-service time indicator (EOSTI)
  • Bypass flow rate

 

References

NFPA 1852 Standard Development

ดูรายละเอียดการอัพเดท NEW NFPA 1970 มาตรฐาน SCBA และการควบรวม NFPA1971,1975,1981,1982

ตัวอย่างรายการ และผลการทดสอบ SCBA 

มาตรฐาน แว่นตาทหาร (Military Grade Glasses)

แชร์บทความนี้

ในการปกป้องดวงตาของผู้ใช้งาน หน่วยงานด้านมาตรฐานคุณภาพผลิตภันฑ์ ของสหรัฐ(ANSI) และ กองทัพสหรัฐ ต่างก็มีการกำหนด มาตรฐาน แว่นตาทหาร

อ่านต่อ »

ป้องกันกลโกง แก๊ง คอลเซ็นเตอร์ อ่านจบมีภูมิคุ้มกัน ไม่โดนหลอกอีกต่อไป

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้แก๊ง คอลเซ็นเตอร์ที่เราหมายถึงในที่นี้ คือ กลุ่มคน ขบวนการหรือ ผู้ไ

อ่านเพิ่มเติม »

ถังเก็บสารไวไฟ (Safety Storage) ตามมาตรฐาน OSHA

แชร์บทความนี้

เทคนิคอย่างหนึ่งในการลดอันตรายที่เกี่ยวกับของเหลวไวไฟและติดไฟได้คือการใช้ ถังบรรจุที่ปลอดภัย OSHA ได้ให้คำนิยามของ ถังบรรจุที่ปลอดภัย ว่า

อ่านเพิ่มเติม »

เรื่องราวลึกลับของพิษร้ายจากแคดเมี่ยม : ภัยเงียบที่คุณต้องระวัง

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้ในยุคที่โลกกำลังเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว พลังแห่งความเจริญทางอุตส

อ่านเพิ่มเติม »