การทดสอบการใช้งานอ่างล้างตาฉุกเฉิน(Emergency Eyewashes)

แชร์บทความนี้

ในปัจจุบันนี้หากกล่าวถึงอ่างล้างตาฉุกเฉินหรือEmergency Eyewashes หลายท่านที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุสหกรรมโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับสารเคมีคงรู้จักอุปกรณ์นี้เป็นอย่างดี

แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งให้ใช้งานนี้สามารถใช้งานได้ตามที่ควรจะเป็น หรือยังสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่ามาตรฐานANSI Z 358.1 แนะนำในเรื่องเหล่านี้ไว้อย่างไรบ้าง

ในบทความนี้จะไม่ขอกล่าวถึงประสิทธิภาพตามที่มาตรฐานกำหนดตามที่เคยได้เขียนไว้ในบทความเรื่อง “ข้อกำหนดอ่างล้างตาและฝักบัวชะระล้างฉุกเฉินตามANSI Z358.1-2014 Standard” แต่จะขอกล่าวถึงการทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์ดังกล่าวแทนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น

ปัญหาแรก : ที่พบได้บ่อย คือ อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สาเหตุหลักที่พบได้บ่อยครั้งคือหัวจ่ายน้ำสำหรับชำระล้าง ดวงตาอุดตันส่งผลให้เกิดการอุดตั้นขวางการไหลของน้ำ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจึงไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้

สาเหตุของการอุดตันมาจากไหน?
จากที่ผ่านมามักพบได้ว่าสาเหตุการอุดตันเกิดจากในระบบน้ำมักมีเศษวัสดุปนอยู่ในระบบน้ำ หรือเศษท่อPVCที่หลุดเข้าไปในท่อระหว่างทำการติดตั้ง ทำให้ไปอุดตันที่แผ่นกรองของหัวจ่ายน้ำ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาสามารถทำได้โดยการถอดแผ่นกรองออกมาทำความสะอาด หากพบการอุดตันให้ดำเนินการถอดออกมาทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานตามที่ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายแนะนำ

ปัญหาที่สอง : ที่พบได้บ่อย คือ องศาของหัวจ่ายน้ำล้างตาไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นโดยมีสาเหตุมาจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน กล่าวคือเมื่อนำมาติดตั้งใช้งานกับพบว่าองศาการจ่ายน้ำเพื่อชำระล้างดวงตาค่อนข้างต่ำและไม่ได้ตำแหน่งกับดวงตา ทำให้การใช้งานไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกับไม่สามารถใช้งานได้จริง

การป้องกันและการแก้ปัญหาสามารถทำได้อย่างไร?

การแก้ไขปัญหานั้นประการแรกผู้เขียนขอแนะนำให้พิจารณาหาสินค้าที่มีมาตรฐานน่าเชื่อถือมาใช้งาน เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว และทำการวัดระดับน้ำและองศาของการจ่ายน้ำด้วยเครื่องมือทดสอบตามที่มาตรฐานแนะนำ

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าอ่างล้างตาฉุกเฉินนั้นจะสามารถใช้งานได้จริง ไม่อุดตัน หรือ องศาของน้ำสามารถล้างตาได้ : ตามมาตรฐาน ANSI Z358.1:2014 ได้แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ในการนำมาทดสอบก่อนการใช้งาน อุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า “Eyewash Gauge”

อุปกรณ์ Eyewash Gauge เป็นอุปกรณ์ที่ใช้จำลองตำแหน่งของดวงตา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดตำแหน่งของลำน้ำที่จ่ายออกมาว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการชำระล้างดวงตาหรือไม่ การทดสอบนั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่นำ Eyewash Gauge ไปทาบกับลำน้ำของหัวจ่ายน้ำล้างตาว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่ หากอยู่ในเกณฑ์ที่ Eyewash Gauge กำหนดไว้นั่นหมายความว่าลำน้ำจากหัวจ่ายน้ำและองศาของน้ำอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน แต่ถ้าไม่สามารถปรับให้เข้าตำแหน่งดังกล่าวได้นั่นอาจหมายความว่าอุปกรณ์ของท่านอาจจะเกิดปัญหาเรื่องการอุดตันหรือองศาของการจ่ายน้ำขึ้นแล้ว

จากข้อมูลข้างต้นเป็นเป็นเพียงปัญหาที่พบได้บ่อยครั้ง หากทำตามข้อมูลข้างต้นทุกท่านก็จะสามารถเตรียมความพร้อมให้กับอุปกรณ์ในหน่วยงานของท่านและลดความเสี่ยงในกรณีที่ต้องการใช้งานฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมไดที่ https://www.pholonline.com/

Face Mask, Surgical Mask/Medical Mask, Respirators ตามนิยามสากล

แชร์บทความนี้

ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสการส่วมใส่หน้ากากและการเว้นระยะห่าง กลายเป็นเรื่องพื้นฐานที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

อ่านต่อ »

ค่าเลือดต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสุขภาพ หมายถึงอะไรบ้าง และบ่งบอกถึงอะไรในร่างกาย

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้หลายท่านที่ได้ทำการตรวจสุขภาพประจำปี แล้วได้ทราบค่าตัวเลขเต็มไปหมดท

อ่านเพิ่มเติม »

แคดเมียม คืออะไร โลหะพิษอันตราย หลังพบที่โรงงานสมุทรสาคร กว่า 15,000 ตัน

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้จากประเด็นที่มีข่าวเมื่อวันที่ 5 เมษายน  2 บริษัทลอบขนกากแร่แคดเมีย

อ่านเพิ่มเติม »