ประเภทของสารเคมีที่จะจัดเก็บ  Type of Chemical to be stored ที่จะทำให้ง่ายต่อการทำงานและปลอดภัย

แชร์บทความนี้

การใช้สีและการติดฉลากบ่งในการจัดเก็บให้เป็นแนวทางปฏิบัติจะช่วยให้สามารถบ่งชี้ จัดระเบียบและแยกแยะสารเคมีเหลว นอกจากนี้ยังจะช่วยให้นักดับเพลิงรู้ถึงอันตราย เมื่อต้องกู้ภัยในสถานการณ์เพลิงไหม้ โดยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะยึดหลักการจัดเก็บดังต่อไปนี้

เลือกชมสินค้าและตัวอย่างสินค้าได้ที่ https://www.pholonline.com/justrite

ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ( Exclusive Distributor )

ข้อกำหนดอ่างล้างตาและฝักบัวชำระล้างฉุกเฉินตาม ANSI Z358.1-2014 Standard

แชร์บทความนี้

ในปัจจุบันมาตรฐานสากลที่ใช้อ้างอิงกันอย่างแพร่หลายคือ ANSI Z358.1-2014 Standard (Versionปัจจุบัน) ซึ่งได้กำหนดหัวข้อสำคัญๆไว้ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม »