`

พายุฤดูร้อนคืออะไร ติดตามการเตือนภัยเรื่องพายุฤดูร้อนได้ยังไงและวิธีการเตรียมตัว

แชร์บทความนี้

พายุฤดูร้อนคือ

พายุฤดูร้อน (Tropical Cyclone) เป็นสภาพอากาศโดยมากจะเกิดขึ้นในพื้นที่ร้อนชื้น โดยพายุจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของอากาศที่มีความชื้นสูงและอุณหภูมิรอบๆ ระดับที่สูงขึ้น พายุฤดูร้อนเป็นภูมิประเทศที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พายุฤดูร้อนในไทยมักเกิดช่วงไหน , พื้นที่ไหน

พายุฤดูร้อนที่เกิดในประเทศไทยมักเกิดขึ้นในช่วงเดือน เมษายนถึงพฤษภาคม และสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปทั้งประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน แต่มักจะมีความรุนแรงมากขึ้นในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอุทยานและทะเลสาบที่มีอุณหภูมิสูง อย่างเช่น เขาใหญ่ กาญจนบุรี แม่สาย ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดชุมพร นอกจากนี้ยังมีการระบาดของพายุฤดูร้อนที่เกิดจากภาคตะวันออกของประเทศ เช่น จังหวัดระยอง ชลบุรี และระนอง โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปีที่เป็นช่วงที่พายุฤดูร้อนมักจะมีความรุนแรงในหลายพื้นที่

พายุฤดูร้อนส่งผลกระทบอย่างไร

พายุฤดูร้อนในไทยมักเป็นพายุฝนจะส่งผลกระทบต่อการคมนาคม เศรษฐกิจและการเกษตรของประเทศ อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการเดินทางและชีวิตประจำวันของประชาชนด้วย เนื่องจากมีฝนตกหนัก และเกิดน้ำท่วมในทางเดินของรถ และบ้านเรือนเสียหายอันมาจาก ลักษณะพื้นที่ลุ่มของประเทศไทยด้วย ในบางปี พายุฤดูร้อนอาจเป็นพายุที่มีความรุนแรงสูงสุด และสามารถสร้างความเสียหายได้มาก เช่นที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นพายุฤดูร้อนที่มีความรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย ทำให้มีผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายมากมาย

ปัจจัยความรุนแรงของพายุฤดูร้อน

พายุฤดูร้อนไม่มีการจำกัดขนาดของพายุ แต่พายุฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิสูงมากและมีระยะเวลายาวนานอาจเป็นอันตรายและมีความรุนแรง พายุฤดูร้อนที่มีความรุนแรงโดยมากมักจะมีลักษณะดังนี้

1.อุณหภูมิสูง: พายุฤดูร้อนที่รุนแรงมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน อาจสูงถึง 40-45 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ

2.ความชื้นสูง: พายุฤดูร้อนที่รุนแรงมักมีความชื้นสูง ทำให้เกิดความร้อนและอึดอัด ซึ่งอาจส่งผลต่อการหายใจและสุขภาพของผู้ป่วยที่มีโรคทางเดินหายใจ

3.พายุที่ก่อให้เกิดฝนตก: พายุฤดูร้อนที่รุนแรงอาจเกิดฝนตกและพายุฝน ฟ้าคะนอง และมีฟ้าผ่าร่วมด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัย เกิดความเสียหาย และอาการการเจ็บป่วยได้

4.ผลกระทบต่ออาชีพและเศรษฐกิจ: พายุฤดูร้อนที่รุนแรงสามารถส่งผลต่ออาชีพและเศรษฐกิจได้ เช่น การเกิดอุทกภัย ความเสียหายต่อทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง พืชผลทางการเกษตร

ความแรงของพายุ

โดยทั่วไปพายุมีการแบ่งระดับความรุนแรงตามระบบที่ใช้ทั่วโลกเป็น 5 ระดับ

พายุระดับ 1 (Tropical Storm): มีความเร็วลมประมาณ 63-117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีแรงสูงสุดประมาณ 118-153 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พายุระดับ 2 (Category 2): มีความเร็วลมประมาณ 154-177 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีแรงสูงสุดประมาณ 154-177 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พายุระดับ 3 (Category 3): มีความเร็วลมประมาณ 178-209 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีแรงสูงสุดประมาณ 178-209 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พายุระดับ 4 (Category 4): มีความเร็วลมประมาณ 210-249 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีแรงสูงสุดประมาณ 210-249 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พายุระดับ 5 (Category 5): มีความเร็วลมมากกว่า 249 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีแรงสูงสุดมากกว่า 249 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

พายุฤดูร้อนส่วนใหญ่จัดอยู่ในความรุนแรงระดับไหน

พายุฤดูร้อนจะจัดอยู่ในระดับของพายุระดับ 1 

ซึ่งมีความเร็วลมประมาณ 63-117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีแรงสูงสุดประมาณ 118-153 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยทั่วไปแล้วพายุฤดูร้อนในไทยจะไม่เป็นพายุรุนแรงมากนัก แต่ก็สามารถก่อให้เกิดพายุน้ำทะเลสูง และฝนตกหนัก ทำให้เกิดอุทกภัยได้ในบางพื้นที่ที่มีการรายงานในขณะที่เกิดพายุฤดูร้อน

 

ดังนั้น การเตรียมความพร้อมและระมัดระวังในช่วงฤดูร้อนเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยติดตามสถานการณ์และข่าวสารต่างๆ จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง

 

การเตรียมการรับมือกับพายุฤดูร้อนเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อป้องกันความเสียหายและความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเราและครอบครัว ดังนั้น การเตรียมการรับมือกับพายุฤดูร้อนเป็นวิธีการที่ดีที่สุด โดยปฏิบัติดังนี้

1.ตรวจสอบระบบระบายน้ำ: ตรวจสอบระบบระบายน้ำในบ้านและอาคาร เช่น ระบบท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำฝน ระบบท่อระบายน้ำฝนบนหลังคา ว่ามีการปิดกั้นหรือเสียหายหรือไม่ และต้องดูแลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้อย่างปกติ ป้องกันการเกิดน้ำท่วม หรือน้ำไหลเข้าพื้นที่ภายในบ้าน

2.เตรียมเครื่องมือดับเพลิง: พายุที่เกิดอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้ได้ โดยสามารถเตรียมเครื่องมือดับเพลิงไว้ในบ้าน เช่น ถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงพกพาเพื่อนำไปใช้งานได้ทุกที่

3.ระวังพื้นที่น้ำท่วม: ในช่วงพายุฤดูร้อน อาจมีน้ำท่วมเข้ามาในบ้านหรือพื้นที่โดยรอบ ควรระวังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วม และต้องระวังการเดินทางโดยเฉพาะการขับรถบนทางเรียบหรือถนนที่มีน้ำท่วมขัง

4.เตรียมอาหารและน้ำ: ควรเตรียมอาหารและน้ำให้เพียงพอสำหรับสมาชิกในครอบครัวของเรา ซึ่งบางครั้งพายุที่รุนแรงอาจจะทำให้ร้านค้า หรือร้านอาหารไม่สามารถเปิดจำหน่ายได้ หรือเราไม่สามารถเดินทางเพื่อซื้ออาหารได้อันเนื่องมาจากน้ำท่วม หรือไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง

ท่านสามารถติดตามการเตือนภัยเรื่องพายุฤดูร้อนและสภาพอากาศแปรปรวนได้จาก Link ของกรมอุตุนิยมวิทยาด้านล่าง

https://www.tmd.go.th/warning-and-events/warning-storm

มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีไวไฟ 29 CFR 1910.106

แชร์บทความนี้

จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม การใช้สารเคมีที่ไม่มีส่วนประกอบของน้ำได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ้นนี้จึงทำให้มีโอกาสในการเกิดอันตรายเกี่ยวกับสารเคมี

อ่านต่อ »

ลงบ่อเกรอะเสียชีวิตได้อย่างไร จะรู้และป้องกันอย่างไร

แชร์บทความนี้

น่าเสียใจที่เราจะได้ข่าวเหตุการณ์ที่มีผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสูญเสียชีวิตขณะทำงานไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตามข่าวล่าสุดในเดือนสิงหาคม 2020

อ่านต่อ »

ระดับชุดปฏิบัติงานสารเคมี

แชร์บทความนี้

ชุดปฏิบัติงานสารเคมี มีการแบ่งระดับตามความสามารถในการป้องกันสารเคมีอย่างชัดเจนคือ ชุดปฏิบัติงานสารเคมี ระดับ A, B, C และ D ซึ่งเป็นไปตามข้อ

อ่านต่อ »

อุปกรณ์ป้องกันการตก

แชร์บทความนี้

อุปกรณ์ป้องกันการตก เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ปฎิบัติงานสามารถทำงานในสถานที่เสี่ยงอันตรายในการพลัดตกลงมา โดยเฉพาะใน การปฏิบัติงานบนที่สูง….

อ่านต่อ »

ปวดหลังเกิดจากสาเหตุอะไร แก้ยังไงดี เช็คอาการปวดหลัง ของคุณอันตรายมั้ย

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้สาเหตุของการ ปวดหลัง อาการปวดหลังอาจมีสาเหตุที่หลากหลายรวมถึงท่าทาง

อ่านเพิ่มเติม »

Sensor วัดแก๊สพิษ แบบ ELECTROCHEMICAL รู้ไว้ปลอดภัยใช้ถูก

แชร์บทความนี้

จากบทความที่แล้วเรื่องของ sensor วัดแก๊สติดไฟ ครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกถึงชนิดของ Sensor วัดแก๊สพิษ แบบ Electrochemical เพื่อให้ทราบหลักการ

อ่านเพิ่มเติม »

PID sensor สำหรับตรวจจับสารระเหยเร็ว (VOCs)

แชร์บทความนี้

จากข้อจำกัดของ Electrochemical sensor ในบทความเรื่องที่แล้วที่ไม่สามารถจะตรวจจับแก๊สพิษที่มีคุณสมบัติระเหยเร็วที่เราเรียกว่า

อ่านเพิ่มเติม »

ไฟป่าคืออะไร สาเหตุของไฟป่า อันตรายจากไฟป่า ไฟป่าเป็นต้นเหตุของ pm2.5 มั้ย ?

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้ไฟป่า คืออะไร? ไฟป่า หมายถึง ไฟที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตามแล้วลุกลามไหม

อ่านเพิ่มเติม »