แอมโมเนียคือ หากเกิดการรั่วไหล อันตรายแค่ไหนและอุปกรณ์ป้องกัน Ammonia

แชร์บทความนี้

แอมโมเนียเป็นก๊าซไม่มีสี มีกลิ่นฉุน ประกอบด้วยไนโตรเจนและไฮโดรเจน มีสูตรเคมี NH3 สามารถละลายน้ำได้สูงและก่อตัวเป็นสารละลายที่มีความเป็นด่างสูง แอมโมเนียเป็นสารเคมีทางอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ในการผลิตปุ๋ย โรงงานอาหาร เพื่อใช้เป็นสารทำความเย็น และในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด รวมถึงสิ่งทอ และยา

แอมโมเนีย มีไว้ทำอะไร

แอมโมเนียเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการทางธรรมชาติหลายอย่าง รวมถึงการสลายตัวของสารอินทรีย์ และแอมโมเนียถูกผลิตขึ้นในระบบย่อยอาหารของสัตว์ รวมทั้งมนุษย์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบก๊าซ แอมโมเนียอาจเป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์ถ้าอยู่ในระดับความเข้มข้นสูง และอาจทำให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจและระคายเคืองตาได้ อย่างไรก็ตาม ในความเข้มข้นเล็กน้อย แอมโมเนียเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับพืชและมักใช้เป็นปุ๋ย

นอกจากการใช้งานในอุตสาหกรรมและการเกษตรแล้ว แอมโมเนียยังใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน เช่น น้ำยาเช็ดกระจก และเป็นสารทำความเย็นในระบบปรับอากาศ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจัดการและจัดเก็บแอมโมเนียอย่างเหมาะสม เนื่องจากอาจเป็นอันตรายได้หากไม่จัดการอย่างระมัดระวัง

หากเกิดการรั่วไหล

หากแอมโมเนียในอุตสาหกรรมรั่วไหลออกมา อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ก๊าซแอมโมเนียมีความเข้มข้นสูงจะเป็นพิษ และจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ การระคายเคืองต่อดวงตา และผลกระทบต่อสุขภาพ

ถ้าเกิดการรั่วไหลสิ่งสำคัญอันดับแรก

ถ้าเกิดการรั่วไหลสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการอพยพออกจากพื้นที่และแจ้งบริการฉุกเฉิน และสิ่งสำคัญอีกอย่างคือก๊าซแอมโมเนียจะหนักกว่าอากาศ และมีแนวโน้มที่จะตกลงในพื้นที่ราบ ดังนั้นควรอพยพผู้คนในพื้นที่ดังกล่าวก่อน เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉินจะทำงานเพื่อควบคุมการรั่วไหลและป้องกันไม่ให้แพร่กระจาย ในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันได้อย่างเหมาะสม

อันตรายแค่ไหนหากได้รับก๊าซแอมโมเนีย

การสูดดมก๊าซแอมโมเนียที่มีความเข้มข้นสูง จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดการไอ หายใจมีเสียงหวีด หายใจถี่ และแน่นหน้าอก การได้รับสารที่มีความเข้มข้นสูงเป็นเวลานานอาจทำให้ปอดถูกทำลายและการหายใจล้มเหลว นอกจากนี้ก๊าซแอมโมเนียยังสามารถระคายเคืองและทำลายดวงตา ทำให้น้ำตาไหล ตาแดง และกระจกตาไหม้ได้

หากเกิดการสัมผัส

การสัมผัสกับแอมโมเนียสามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง การเผาไหม้ของสารเคมี และผิวหนังอักเสบ การสัมผัสกับแอมโมเนียเหลวอาจส่งผลให้เกิดอาการบวมเป็นน้ำเหลืองและเนื้อเยื่อถูกทำลาย

แอมโมเนียที่มีความเข้มข้นน้อยอันตรายมั้ย

การได้รับแอมโมเนียความเข้มข้นต่ำเป็นเวลานานๆ จะทำให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง เช่น หลอดลมอักเสบและโรคหอบหืด

ถ้าแอมโมเนียรั่วไหล จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการผลิตอาหาร และยา ปุ๋ย รวมถึงอุตสาหกรรมหลายประเภทที่มีการใช้แอมโมเนียภายในโรงงาน ซึ่งการรั่วไหลแอมโมเนียมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย แอมโมเนียที่มีความเข้มข้นสูงในถ้ารั่วไหลลงแหล่งน้ำจะทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลง และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ การปล่อยแอมโมเนียจากแหล่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสามารถทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและฝนกรดได้

อุปกรณ์ป้องกัน Ammonia

ชุดป้องกันอันตรายที่เหมาะสมสามารถช่วยปกป้องบุคคลจากการสัมผัสกับแอมโมเนีย และผลกระทบที่เป็นอันตราย ประเภทของอุปกรณ์ความปลอดภัย หรืออุปกรณ์เซฟตี้ที่จำเป็นจะขึ้นอยู่กับงานเฉพาะที่กำลังปฏิบัติและระดับการสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น

ส่วนใหญ่ประเทศไทยจะพบการรั่วไหลของแอมโมเนียบ่อยครั้ง ซึ่งทุกครั้งส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อม และชุมชนข้างเคียง โดยมากข้อมูลจากผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่พบว่า หลังการรั่วไหลจะยังคงมีกลิ่นแอมโมเนียรั่วไหลลอยมาตามกระแสลมอยู่เป็นระยะ ๆ ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญด้านสารแอมโมเนีย แจ้งว่าปกติจะยังคงมีค่าแอมโมเนียอยู่ในบรรยากาศ ซึ่งวัดค่าได้โดยประมาณ 51 – 57 PPM ซึ่งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่

อุปกรณ์เซตี้ที่ใช้ในการป้องกันแอมโมเนียสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

ใช้เพื่อป้องกันการสูดดมไอระเหยของแอมโมเนีย ควรสวมเครื่องช่วยหายใจที่มีไส้กรองแอมโมเนียที่ผ่านการรับรองจาก NIOSH เมื่อทำงานที่มีหรือใกล้กับแอมโมเนีย

ดูตัวอย่างตลับกรองและหน้ากากได้ที่ :https://www.pholonline.com

ถุงมือ

ใช้เพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรง

ถุงมือที่ทำจากวัสดุ เช่น ไนไตรล์ นีโอพรีน หรือยางบิวทิลสามารถปกป้องผิวหนังจากการสัมผัสกับแอมโมเนีย ถุงมือควรทนทานต่อแอมโมเนียและตรวจสอบร่องรอยความเสียหายก่อนใช้งาน

ดูตัวอย่างถุงมือได้ที่:https://www.pholonline.com

การป้องกันดวงตา

ใช้เพื่อป้องกันดวงตาจากไอแอมโมเนียและของเหลวที่กระเด็นใส่

ดูตัวอย่างแว่นตาได้ที่ https://www.pholonline.com

ชุดPPE

เสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุเช่น PVC นีโอพรีน หรือยางบิวทิลสามารถเป็นเกราะป้องกันระหว่างผิวหนังกับแอมโมเนีย อาจจำเป็นต้องใช้ชุดแบบเต็มตัวสำหรับแอมโมเนียที่มีความเข้มข้นสูง

จำเป็นต้องสอบถามการใช้งานและปรึกษาสินค้าก่อนใช้งาน

รองเท้า

ควรสวมรองเท้านิรภัยหรือรองเท้าที่ทำจากวัสดุทนสารเคมีเพื่อป้องกันเท้าจากการสัมผัสกับแอมโมเนีย

เช่นรองเท้าบูธยาง

ตัวอย่าง:https://www.pholonline.com

ท่านใดอยากสอบถามข้อมูลรายละเอียดสินค้าหรือปรึกษาการใช้งานติดต่อเราได้ที่

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด ( มหาชน )

โทรสอบถามข้อมูล : 02 791 0111

LINE : @PHOL

 

จุดยึดสำหรับการทำงานใน สถานที่อับอากาศ

แชร์บทความนี้

หนึ่งในการวางแผนสำหรับการทำงานใน สถานที่อับอากาศ นั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้คือแผนการช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดอุบัติเหตุ

อ่านต่อ »

มาตรฐานรองเท้านิรภัยของสหภาพยุโรป EN345

แชร์บทความนี้

รองเท้านิรภัยคู่ใดจะได้รับเครื่องหมาย มาตรฐาน EN345 อันเป็นข้อบังคับหลักของยุโรปหรือเครื่องหมายมาตรฐาน ISO EN20345 ซึ่งได้กำหนดขึ้นมาใหม่

อ่านต่อ »

Sensor วัดแก๊สพิษ แบบ ELECTROCHEMICAL รู้ไว้ปลอดภัยใช้ถูก

แชร์บทความนี้

จากบทความที่แล้วเรื่องของ sensor วัดแก๊สติดไฟ ครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกถึงชนิดของ Sensor วัดแก๊สพิษ แบบ Electrochemical เพื่อให้ทราบหลักการ

อ่านต่อ »

อย่าติดโซล่าเซลล์หากยังไม่รู้เงื่อนไขเหล่านี้ ระบบการทำงานที่เหมาะกับการใช้งาน ตอบคำถาม ติดโซล่าเซลล์คุ้มมั้ย ?

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้ด้วยการทำงานของโซล่าเซลล์ที่มีการใช้แสงแดดแปลงมาเป็นพลังงาน ประกอบก

อ่านเพิ่มเติม »

โรคฝีดาษลิง หรือฝีดาษวานร คืออะไร มีอาการยังไง และป้องกันอย่างไร

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้ช่วงนี้เราคงได้ยินข่าว เรื่องฝีดาษลิง หรือฝีดาษวานรที่พบการติดเชื้อ

อ่านเพิ่มเติม »

โรคบาดทะยักคืออะไร สาเหตุ อาการ ความรุนแรง การป้องกัน และวิธีรักษา

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้โรคบาดทะยักเป็นหนึ่งในโรคที่มีความรุนแรงและเกิดจากสารพิษที่ถูกปล่อย

อ่านเพิ่มเติม »

การป้องกันอันตรายจากการอาร์คในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า(Arc Flash Protection)

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้านั้นหากไม่มีความระมัดระวังหรือไม่ปฏิบัติตาม

อ่านเพิ่มเติม »