Thai-Safetywiki

จัดทำโดย บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับ อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจและลูกค้าของบริษัท

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม แบรนด์ระดับโลก เช่น Ansell, King’s, Moldex, Scott, Dupont, Honeywell และแบรนด์อื่นๆกว่า 20 แบรนด์ พร้อมด้วยประสบการณ์ในการจัดจำหน่ายสินค้าเหล่านี้มายาวนานกว่า 40 ปีให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้ ผลธัญญะ เป็นที่รู้จักและไว้วางใจให้เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่บริษัทชั้นนำต่างๆ

Knowledge

ระบบการถ่ายเทอากาศจะจำเป็นต้องถูกใช้ในสถานที่ทำงานต่อเมื่อสถานที่ดังกล่าวมีสภาพดังต่อไปนี้ มีอ็อกซิเจนไม่เพียงพอ น้อยกว่า 19.5%
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ

สารเคมีรั่วไหล ปฏิบัติตัวยังไงให้ปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ

ขับรถลุยน้ำท่วมอย่างไร ไม่ให้เครื่องดับ ถ้าเครื่องดับทำยังไง และหลังลุยน้ำแล้วต้องตรวจเช็คอะไรบ้าง

บาดเจ็บที่หัว
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ

บาดเจ็บที่ศีรษะ การกระทบกระเทือนที่อาจนำไปสู่การเสียชีวิต

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ

ไวรัส “เลย์วี” (LayV) คืออะไร มีความรุนแรง วิธีการแพร่เชื้ออย่างไร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ

ทำความสะอาดบ้านอย่างไร หลังจากพ้นระยะกักตัวจากการติดโควิด-19 แล้ว

LAAB
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ

ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป หรือ LAAB คืออะไร มีผลข้างเคียงไหม ใครจะได้รับบ้าง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ

การรับมือเมื่อเจอแผ่นดินไหว

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ

ติดโควิด รอบ2 อันตรายไหม อาการจะรุนแรงไหม และทำไมจึงติดซ้ำ