Thai-Safetywiki

จัดทำโดย บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับ อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจและลูกค้าของบริษัท

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม แบรนด์ระดับโลก เช่น Ansell, King’s, Moldex, Scott, Dupont, Honeywell และแบรนด์อื่นๆกว่า 20 แบรนด์ พร้อมด้วยประสบการณ์ในการจัดจำหน่ายสินค้าเหล่านี้มายาวนานกว่า 40 ปีให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้ ผลธัญญะ เป็นที่รู้จักและไว้วางใจให้เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่บริษัทชั้นนำต่างๆ

Knowledge

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับถุงมือยาง ( Latex Glove )

ถุงมือนิรภัย (Safety Gloves)

ถุงมือยางธรรมชาติแบบมีแป้ง ต่างจากไม่มีแป้ง อย่างไร

Back support
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ

เข็มขัดพยุงหลัง (Back Support) กับการนั่งทำงานนาน

ฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Shower)

ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน (Emergency Shower)

ฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Shower)

การแก้ปัญหาน้ำร้อนกับ Emergency Shower

อุปกรณ์ทำงานบนที่สูง

การเลือก เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full body harness)

รองเท้าเซฟตี้ (Safety Shoe)

วิธีวัดขนาด Size รองเท้าเซฟตี้ ด้วยตนเอง

อุปกรณ์จัดการสารเคมีและสารไวไฟ

ถังเก็บสารไวไฟ (Safety Storage) ตามมาตรฐาน OSHA