มาตรฐานถุงมือกันบาดใหม่ ANSI และ EN388: 2016

แชร์บทความนี้

มาตรฐานถุงมือกันบาดใหม่ ANSI ในปี 2016 นี้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานของถุงมือที่ใช้ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ทั้งมาตรฐาน ANSI / ISEA 105 ของอเมริกาและ EN388 ของยุโรป ซึ่งในการเปลี่ยนแปลง มาตรฐานการกันบาดใหม่ ANSI ครั้งนี้ มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุด ก็จะเป็นเรื่องมาตรฐานการทดสอบการป้องกันการบาดคม ซึ่งมีการกำหนดระดับ และรูปแบบการทดสอบใหม่

ทำไมต้องเปลี่ยนแปลง?

ความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงนี้ เกิดจากความต้องการเพื่อให้เกิดการยอมรับวิธีการทดสอบสอดคล้องกันและถูกต้องมากขึ้นระหว่างมาตรฐาน ANSI / ISEA และมาตรฐานความปลอดภัยของ EN ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ถึงแม้ยังไม่ได้สร้างความเท่าเทียมกันระหว่างสองมาตรฐาน แต่ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยลดช่องว่างความแตกต่างลง โดยมี 3 เหตุผลหลัก ที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือ:

•ทั้งสองมาตรฐานแตกต่างกันมากในการจำแนกและการทดสอบวิธีการทั้งยังจัดให้มีการจัดอันดับเป็นตัวเลข ระดับ 1-5 เหมือนกัน ซึ่งทำให้เกิดความสับสน

•มาตรฐานถูกสร้างขึ้น โดยอ้างอิงเทคโนโลยีการป้องกันในอดีต แต่ยังไม่ได้คำนึงถึงวัสดุป้องกันการบาดคมสมัยใหม่ในปัจจุบัน

•การป้องกันการบาดคม ระดับ 1-5 สำหรับทั้ง EN388 และ ANSI / ISEA 105 มีช่องว่างของประสิทธิภาพที่ต่างกันในบางระดับอาทิ ANSI / ISEA ระดับ 4 ที่มีความต้านทานต่างกันถึง 1,500-3,500 กรัม ซึ่งอาจทำให้มีโอกาสที่เกิดการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ไม่ดีเพียงพอ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน ANSI / ISEA 105 ของอเมริกา

มาตรฐาน ANSI / ISEA 105 ใหม่นี้ จะแบ่งการป้องกันเป็น 9 ระดับ (เรียกว่าออกมาเป็น A1-A9) ซึ่งจะครอบคลุมการป้องกันการบาดคมได้ตั้งแต่ 0 – 6000 กรัม ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้เหมาะสมและถูกต้องมากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงหลัก ก็คือว่าในปัจจุบัน “ระดับ 4” จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับแยกต่างหากออกมา เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสามารถเลือกอุปกรณ์ให้ตรงความต้องการของแอพลิเคชันที่เฉพาะเจาะจงได้มากขึ้น ซึ่งแผนภูมิต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง:

มาตรฐานการกันบาดใหม่

นอกจากมาตราส่วนที่แบ่งให้มีความถูกต้องมากขึ้น มาตรฐาน ANSI / ISEA 105 ยังกำหนดให้ต้องมีการทดสอบโดยใช้มาตรฐาน ASTM F2992-15 ผ่านการใช้เครื่อง Tomodynamometer (TDM) เท่านั้น ซึ่งก่อนหน้านี้อนุญาตให้ใช้ทั้งเครื่อง TDM หรือ CPPT โดยวิธีการทดสอบจะยังคงเหมือนเดิม ยกเว้นมีการลดระยะทางการเคลื่อนของใบมีดจาก 25mm เป็น20mm

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน EN 388 ของยุโรป

การเปลี่ยนแปลง EN388 นี้ จะมุ่งเน้นเพื่อแก้ปัญหาความไม่คงที่ของการทดสอบการบาดคมแบบ Coup Test โดยวัสดุป้องกันการบาดจะต้องใช้การทดสอบตามมาตรฐาน ISO 13997 ด้วย ซึ่งจะทดสอบผ่านเครื่อง TDM โดยผลจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่ใช้ตัดผ่านที่ระยะ 20mm (เหมือนมาตรฐาน ANSI / ISEA 105) รายงานเป็นหน่วยนิวตันและให้คะแนนเป็นตัวอักษร 6 ระดับ (A-F)

จากตัวเลขการทดสอบ สังเกตได้ว่าระดับการป้องกันการบาดคม 6 ระดับของมาตรฐาน EN388 ใหม่นี้ มีค่าสอดคล้องกับ ANSI / ASEA ระดับ A1-A6 แต่ยังคงไม่กว้างไปถึงระดับ 9 เหมือน ANSI ดังนั้นหากต้องการจะทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์เชิงลึก การอ้างอิงจากมาตรฐาน ANSI น่าจะเห็นชัดเจนกว่า

facebook : Thai-Safetywiki

ติดต่อเรา : Thai-Safetywiki

เตรียมตัวอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์ สารเคมีหกรั่วไหล

แชร์บทความนี้

สารเคมีหกรั่วไหล นั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นความประมาทจากการเคลื่อนย้ายสารเคมี อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ เราจะเตรียมตัว

อ่านต่อ »

ข้อกำหนดอ่างล้างตาและฝักบัวชำระล้างฉุกเฉินตาม ANSI Z358.1-2014 Standard

แชร์บทความนี้

ในปัจจุบันมาตรฐานสากลที่ใช้อ้างอิงกันอย่างแพร่หลายคือ ANSI Z358.1-2014 Standard (Versionปัจจุบัน) ซึ่งได้กำหนดหัวข้อสำคัญๆไว้ดังนี้

อ่านต่อ »

อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศในที่อับอากาศ( Confined Space Ventilator)

แชร์บทความนี้

ระบบการถ่ายเทอากาศจะจำเป็นต้องถูกใช้ในสถานที่ทำงานต่อเมื่อสถานที่ดังกล่าวมีสภาพดังต่อไปนี้ มีอ็อกซิเจนไม่เพียงพอ น้อยกว่า 19.5%

อ่านต่อ »

สัญญาณเตือนอาการของโรคไข้เลือดออกและวิธีป้องกันห่างไกลไข้เลือดออก

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่่างเต็มรูปแบบ โรคที่มักจะตามมากับหน้าฝนส่วนใหญ่ก็หนี

อ่านเพิ่มเติม »

แว่นตานิรภัย Polarized คืออะไร

แชร์บทความนี้

แว่นตานิรภัย Polarized เป็นแว่นตาสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกลางแจ้งซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดแสงจ้า และแสงสะท้อนได้ดีกว่าแว่นกันแดดปกติทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม »