ศูนย์รวมความรู้ อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล และ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ

อุปกรณ์Emergency Shower ชนิดSelf-Contained Eyewash

ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าในการทำงานร่วมกับสารเคมีนั้นมีโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตรายจากสัมผัสสารเคมีดังกล่าวโดยไม่ตั้งใจ ดังนั้นจึงต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ชำละล้างฉุกเฉินไว้ใกล้ๆกับสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่ในการชำระล้างในกรณีที่สัมผัสสารเคมีโดยมิได้ตั้งใจ

ในบทความนี้ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉินอีกหนึ่งรูปแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายหรือนำไปใช้งานในบริเวณหน้างานที่ไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉินแบบยึดติดอยู่กับที่ได้ อุปกรณ์ดังกล่าวคือSelf-Contained Eyewashหรืออุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉินชนิดมีถังบรรจุน้ำภายในตัว

จุดเด่นของอุปกรณ์Emergency Shower ชนิดSelf-Contained Eyewash

 • สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานยังจุดที่ต้องการได้
 • ไม่ต้องเดินระบบน้ำเข้ามายังตัวอุปกรณ์เนื่องจากอุปกรณ์ชนิดนี้จะมีถังบรรจุน้ำอยู่ที่ตัวอุปกรณ์เอง

 

อุปกรณ์ประเภทนี้โดยปกติสามารถแบ่งออกตามการใช้งานได้2รูปแบบคือ Non-Pressurized Self-Contained Eyewash และ  Pressurized Self-Contained Eyewash

Non-Pressurized Self-Contained Eyewash (อุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉินชนิดมีถังบรรจุน้ำภายในตัวแบบไม่เติมแรงดัน)

อุปกรณ์ประเภทนี้จะมีการทำงานแบบตรงไปตรงมา กล่าวคือเมื่อเติมน้ำเข้าไปภายในถังเก็บก็สามารถใช้งานได้ในทันทีโดยใช้หลักการออกแบบให้แรงดันน้ำซึ่งบรรจุอยู่ภายในถังดันน้ำออกสู่หัวจ่ายน้ำล้างตาที่ออกแบบให้อยู่บริเวณด้านล่างของถังเก็บ ประสิทธิภาพการใช้งานจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานANSI Z 358.1- 2014 กำหนดไว้

Pressurized Self-Contained Eyewash (อุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉินชนิดมีถังบรรจุน้ำภายในตัวแบบเติมแรงดัน)

อุปกรณ์ประเภทนี้จะใช้แรงดันจากลมภายในถังเป็นตัวผลักดันน้ำสู่หัวจ่ายน้ำล้างตา ดังนั้นต้ำแหน่งหัวจ่ายน้ำล้างตาส่วนใหญ่จึงถูกออกแบบให้อยู่ด้านบนเพื่อความสะดวกในการใช้งาน หากเลือกใช้อุปกรณ์ประเภทนี้มาใช้งานท่านจำเป็นต้องมีปั๊มลมสำหรับเติมแรงดันลมเข้าภายในถังตามข้อมูลที่ผู้ผลิตอุปกรณ์กำหนดไว้ ในส่วนของวัสดุที่นำมาใช้ผลิตจะเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมเนื่องจากจะต้องทนแรงดันที่ถูกบรรจุอยู่ในถังได้และต้องทนทานต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี โดยที่ประสิทธิภาพการใช้งานจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานANSI Z 358.1- 2014กำหนดไว้เช่นกัน

 

ในการเลือกใช้สินค้าประเภทนี้ขอแนะนำให้เลือกสินค้าที่ผ่านการรับรองตามาตรฐานข้างต้นกำกับเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานต่อไป

 

ข้อกำหนดอ่างล้างตาและฝักบัวชำระล้างฉุกเฉินตามANSI Z358.1-2014 Standard

ในการเลือกใช้อ่างล้างตาฉุกเฉินและฝักบัวชำระล้างฉุกเฉินหรือEmergency Eyewash and Shower Equipmentนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีมาตรฐานรองรับเพื่อความปลอดภัย ในปัจจุบันมาตรฐานสากลที่ใช้อ้างอิงกันอย่างแพร่หลายคือมาตรฐานANSI Z358.1-2014 (Versionปัจจุบัน) ซึ่งได้กำหนดหัวข้อสำคัญๆไว้ดังนี้

 

ฝักบัวชำระล้างฉุกเฉิน(Emergency  Shower

 • ปริมาณการจ่ายของฝักบัวต้องไม่น้อยกว่า75.7ลิตรต่อนาที(20แกลลอนต่อนาที) การจ่ายน้ำต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15นาที
 • ความสูงของหัวฉีดน้ำฝักบัวต้องอยู่สูงจากระดับพื้นนับจากจุดที่ผู้ใช้งานยืนไม่น้อยกว่า208.3เซนติเมตร(82นิ้ว)และสูงสุดได้ไม่เกิน243.8เซนติเมตร(96นิ้ว)
 • รูปแบบการจ่ายน้ำของฝักบัวต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า50.8เซนติเมตร(20นิ้ว) วัดจากความสูง152.4เซนติเมตร(60นิ้ว)จากจุดที่ผู้ใช้งานยืน
 • ผู้ผลิตต้องออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถเปิดการใช้งานอุปกรณ์ได้โดยง่ายเพียงครั้งเดียวและไม่จำเป็นต้องใช้มือดึงค้างไว้ตลอดเวลา
 • โครงสร้างของอุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉินต้องเป็นชนิดทนทานต่อการผุกร่อน

   

 • ชุดวาล์วเปิด-ปิด(Control Valve)

 • วาล์วต้องสามารถเปิดค้างได้โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องดึงค้างไว้จนกว่าจะต้องการปิด
 • การเปิดวาล์วต้องทำได้ง่ายไม่ซับซ้อนและสามารถเปิดได้ภายใน1วินาที
 • วาล์วต้องสามารถต้านทานการผุกร่อนได้
 • ก้านเปิด-ปิดวาล์วต้องอยู่ในตำแหน่งที่ผู้ใช้งานเข้าถึงโดยง่ายและมือดึงก้านวาล์วต้องสูงไม่เกินกว่า173.3เซ็นติเมตร(69นิ้ว)นับจากจุดที่ผู้ใช้งานยืน

 

อ่างล้างตาฉุกเฉิน(Emergency Eyewash)

 • การจ่ายน้ำชำระล้างดวงตาต้องมีการควบคุมเพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อดวงตาของผู้ใช้
 • หัวฉีดน้ำล้างตาต้องถูกปกป้องจากสารปนเปื้อนในอากาศและต้องสามารถเปิดออกได้เมื่อมีการเปิดใช้งาน
 • ผู้ผลิตต้องออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถเปิดการใช้งานอุปกรณ์ได้โดยง่ายเพียงครั้งเดียวและไม่จำเป็นต้องใช้มือจับค้างไว้
 • โครงสร้างของหัวฉีดน้ำล้างตาบริเวณที่น้ำไหลผ่านต้องทนทานต่อการผุกร่อน
 • หัวฉีดน้ำล้างตาต้องจ่ายน้ำได้ไม่น้อยกว่า1.5ลิตรต่อนาที(0.4แกลลอนต่อนาที) การจ่ายน้ำต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15นาที
 • หัวฉีดน้ำล้างตาต้องอยู่สูงจากระดับพื้นอย่างน้อย83.3เซ็นติเมตร(33นิ้ว)และไม่เกิน134.62เซ็นติเมตร(53นิ้ว)

 

ชุดวาล์วเปิด-ปิด(Control Valve)

 • วาล์วต้องสามารถเปิดค้างได้โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องดึงค้างไว้จนกว่าจะต้องการปิด
 • การเปิด-ปิดวาล์วต้องทำได้ง่ายไม่ซับซ้อนและสามารถเปิดได้ภายใน1วินาที
 • วาล์วต้องสามารถต้านทานการผุกร่อนได้
 • ชุดเปิด-ปิดวาล์วต้องอยู่ในตำแหน่งที่ผู้ใช้งานเข้าถึงโดยง่าย

 

 

Website Implemented by ColorPack Creations Co., Ltd.