ศูนย์รวมความรู้ อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล และ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ

ห่วงD-Ringบนชุดเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว(Full body Harness)กับการใช้งาน

ห่วงD-Ringที่ติดตั้งอยู่บนชุดเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวในรุ่นมาตรฐานนั้นผู้ผลิตจะติดตั้งมาให้1จุดบริวณด้านหลังของชุดโดยผ่านการทดสอบความปลอดภัยต่อการใช้งานตามมาตรฐานกำหนด นอกจากนี้โดยทั่วไปห่วงD-Ringที่ติดตั้งอยู่บนชุดเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวสามารถมีได้มากกว่า1จุดเช่นกัน ตามที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปและจากการที่ห่วงD-Ringที่ถูกติดตั้งอยู่บนชุดนั้นมีมากกว่า1จุดขึ้นไปนั้นอาจส่งผลให้หลายครั้งที่ผู้ใช้งาน ใช้งานห่วงD-Ringดังกล่าวผิดวัตถุประสงค์ที่มาตรฐานได้กำหนด

เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการใช้งานที่อาจจะเกิดจากความไม่รู้หรือข้อจำกัดทางด้านงบประมาณดังกล่าวจนกระทั่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นั้น ก่อนการใช้งานผู้ปฏิบัติงานหรือหัวหน้างานควรทำความเข้าใจกับห่วงD-Ringในจุดต่างๆให้เกิดความเข้าใจเพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งานต่อไป

 

ในการใช้งานห่วงD-Ringที่ติดตั้งอยู่บนเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวโดยทั่วไปสามารถจำแนกได้ดังนี้

 ห่วงD-Ringบริเวณด้านหลังของชุด:

 

ห่วงD-Ringบริเวณอกด้านหน้าของชุด :

 

ห่วงD-Ringบริเวณช่องท้องด้านหน้าของชุด :

 

ห่วงD-Ringบริเวณข้างเอวด้านซ้าย-ขวาของชุด :

 

จุดสังเกตุเพิ่มเติม

ในการใช้จุดยึดเพื่องานป้องกันการตกจากที่สูง(จุดยึดที่อยู่บริเวณด้านหลัง, จุดยึดที่อยู่บริเวณกลางหน้าอกหรือจุดยึดที่อยู่บริเวณหน้าอกทางด้านซ้ายและทางด้านขวา) จะมีตัวอักษร A หรือ A/2 กำกับไว้

หากมีตัวอักษร A กำกับไว้บริเวณD-Ringสามารถใช้สำหรับเชื่อมต่อสายช่วยชีวิตได้โดยตรง

หากมีตัวอักษร A/2 กำกับไว้บริเวณD-Ringที่อยู่บริเวณอกในตำแหน่งด้านซ้ายและด้านขวาของชุด ต้องใช้สายช่วยชีวิตเชื่อมต่อกับห่วง A/2 ทั้ง2จุดพร้อมกันก่อนการใช้งานในการป้องกันการตก

 

วีดีโอสาธิตการใช้อุปกรณ์กันตกต่างๆ

แนะนำระบบป้องกันการตกจากที่สูง กฎหมาย มาตรฐาน และวิธีการใช้อุปกรณ์กันตกต่างๆ จาก บริษัท Honeywell




อุปกรณ์ป้องกันการตก


อุปกรณ์ป้องกันการตกเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ปฎิบัติงานสามารถทำงานในสถานที่เสี่ยงอันตรายในการพลัดตกลงมา โดยเฉพาะใน การปฏิบัติงานบนที่สูงเกิน 4 เมตร

การป้องกันการตกมีอยู่ 3 ประเภท
1.การป้องกันในสถานที่ทำงาน

- มีการจัดระบบงานเพื่อที่จำกัดการทำงานบนที่สูง
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตกเพื่อลดความเสี่ยง เช่น นั่งร้าน,ตาข่าย
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกส่วนบุคคลเมื่อไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตกได้
2. การป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน
- การฝึกอบรมให้กับผู้ที่ต้องขึ้นไปปฏิบัติงานบนที่สูง
3. การป้องกันโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันการตก
- โดยการใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานให้ขอใบรับรองผลการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิต
- ไม่สร้างระบบการป้องกันการตกด้วยตนเอง

องค์ประกอบหลักของระบบการป้องกันการตก
3 Elements of Fall Protection System:

1. จุดยึด Anchor Point (tie-off point): (ดูตัวอย่างอุปกรณ์ กดที่นี่)
จุดยึดคือจุดที่เอาไว้สำหรับยึดตัวกับฐานหรือโครงสร้างต่างๆ โดยตามมาตรฐาน ANSI ของอเมริกา อุปกรณ์ต้องสามารถรับแรงได้อย่างน้อย 22 KN (5000lb) การใช้งานควรอยู่ในตำแหน่งเหนือหัวขึ้นไปและอยู่ในแนวเดียวกับผู้ใช้ เพื่อป้องกันการลดระยะการตกและลดการเหวี่ยงตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากการกระแทกกับโครงสร้าง


2. อุปกรณ์เชื่อมต่อ Connecting Device (lanyard & Connector): (ดูตัวอย่างอุปกรณ์ กดที่นี่)

อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Connector) จะมีอยู่อย่างน้อย 2 จุดคือจุดที่เชื่อมต่อกับจุดยึด (Anchor Point Connector) และจุดที่ยึดกับตัว Harness (Harness Connector) จะต้องทนต่อการกัดกร่อนผิวจะต้องเรียบ ไม่มีรอยเชื่อม และทำจากเหล็กที่ผ่านการหล่อขึ้นรูปหรือ ปั๊มขึ้นรูป (ตัวเชื่อมต่อ 1 จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างจุดยึดกับอุปกรณ์ป้องกันการตก จะต้องไม่มีรอยร้าว รอยแตก หรือการเปลี่ยนรูปถาวรรับแรงอย่างน้อย 16KN

เชือก (Landyard) การใช้งานจะใช้สำหรับรักษาตำแหน่งการทำงานของผู้ใช้และป้องกันการตก


- เชือกในลักษณะรักษาตำแหน่ง (Restrain Lanyard) ความยาวเชือกควรมีระยะสั้นที่สุดเพื่อไม่ให้ผู้ใช้พลัดตกไปเกิน 2 ฟุต ซึ่งเชือกสามารถทำจากวัสดุได้หลายชนิดทั้ง ลวดสลิง, โซ่, เชือกไนล่อน (โพลีเอไมด์)


- เชือกสำหรับป้องกันการตก (Fall Absorbing Lanyard) จะทำจากเหล็ก ไนล่อน(โพลีเอไมด์)หรือเส้นใย Dacron โดยอาจจะมีเสริมอุปกรณ์ดูดซับแรง (Shock-Absorb) เพื่อลดแรงกระแทกเวลาตก ซึ่งให้จำไว้ว่าเชือกจะต้องช่วยไม่ทำให้เกิดแรงสูงสุดที่เข็มขัดรัดลำตัว (Full-Body Harness)เกิน 1800 ปอนด์เวลาตก และความยาวเชือกสูงสุดจะต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งานตกลงมาเกิน 6 ฟุต

เชือกช่วยชีวิต (Lifelines) เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานให้กับระบบการป้องกันการตก โดยจะใช้ร่วมกับอุปกรณ์ยึดจับเชือก(Rope Grap) เชือกช่วยชีวิตทำให้ผู้ใช้งานเคลื่อนไหวได้ไปตามความยาวของเชือกที่ขึงอยู่ แทนที่จะต้องปลดและหาจุดยึดใหม่ตลอดเวลา โดยอุปกรณ์ยึดจับเชือก(Rope Grap) จะทำหน้าที่ยัดจับเชือกโดยอัตโนมัติที่เกิดการตกขึ้น นอกจากนี้ยังมีเชือกช่วยชีวิตแบบที่หดกลับอัตโนมัติ(Retractable lifelines) ซึ่งเชือกแบบนี้ไม่ต้องใช้ Rope Grap เนื่องจากมันจะหดกลับเองดัตโนมัติเมื่อมีการตกขึ้น


3. เข็มขัดแบบรัดทั้งตัว Body wear (full body harness) (ดูตัวอย่างอุปกรณ์ กดที่นี่)
ใส่โดยผู้ใช้งาน โดยต้องสวมใส่ทั้งตัวไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่ง เป็นอุปกรณ์ดึงผู้ปฏิบัติงานถ้ามีการตก โดยHarness จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานและจะต้องมีจุดเชื่อมต่ออย่างน้อย 1 จุดซึ่งปกติจะอยู่ทางด้านหลัง สายรัดกันตกต้องทำจากวัสดุอ่อนนุ่มแต่ทนทาน ทำจากวัสดุสังเคราะห์ เช่น โพลีเอไมด์ หรือ โพลีเอสเตอร์ ป้องกันการบาดเจ็บโดยการตกจากที่สูง

***เมื่อเกิดการตกขึ้นให้ทำการเปลี่ยนโดยทันทีและไม่แนะนำกลับมาใช้อีกครั้งจนกว่าจะได้ทำการตรวจสอบจากผู้ชำนาญหรือผู้ผลิตในความเสียหายและความเหมาะสมที่จะใช้งานต่อหรือไม่

สามารถดูตัวอย่างอุปกรณ์กันตกได้ที่นี่

แหล่งที่มา

  • 29 CFR 1926.104, Safety Belts, Lifelines and Lanyards
  • ANSI A10.14-1991, Standard for Construction and Demolition Operations-Requirements for Safety Belts, Harnesses, Lanyards and Lifelines for Construction and Demolition Use.
  • ANSI Z359.1-1992, Standard for Personal Arrest Systems, Subsystems and Components.

Tag : เข็มขัดกันตก, เข็มขัดนิรภัยกันตก แบบเต็มตัว, เข็มขัดนิรภัยกันตก แบบตรึ่งตัว, Safety Harness, เข็มขัดปีนเสาไฟ, เชือกนิรภัย, ตัวล็อคต่างๆ, ชุดอุปกรณ์กันตก, สายช่วยชีวิต, Lifeline, รอกนิรภัยกันตก

Website Implemented by ColorPack Creations Co., Ltd.