Thai-Safetywiki

จัดทำโดย บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับ อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจและลูกค้าของบริษัท

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม แบรนด์ระดับโลก เช่น Ansell, King’s, Moldex, Scott, Dupont, Honeywell และแบรนด์อื่นๆกว่า 20 แบรนด์ พร้อมด้วยประสบการณ์ในการจัดจำหน่ายสินค้าเหล่านี้มายาวนานกว่า 40 ปีให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้ ผลธัญญะ เป็นที่รู้จักและไว้วางใจให้เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่บริษัทชั้นนำต่างๆ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

รู้หรือไม่ ภัยเงียบของคนรักสุขภาพคือ”เก้าอี้”

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

พายุฤดูร้อนคืออะไร ติดตามการเตือนภัยเรื่องพายุฤดูร้อนได้ยังไงและวิธีการเตรียมตัว

อุปกรณ์ทำงานในที่อับอากาศ (Confine Space)

ลงบ่อเกรอะเสียชีวิตได้อย่างไร จะรู้และป้องกันอย่างไร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

อย่าสับสนจนเสียหาย เครื่องดื่ม เกลือแร่ ท้องเสีย VS เกลือแร่ ออกกำลังกายไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

ค่าเลือดต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสุขภาพ หมายถึงอะไรบ้าง และบ่งบอกถึงอะไรในร่างกาย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

เบรกเกอร์ทริป เกิดจาก ?

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

หน้ากากที่ดีที่สุด สำหรับ Omicron

บาดเจ็บที่หัว
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

บาดเจ็บที่ศีรษะ การกระทบกระเทือนที่อาจนำไปสู่การเสียชีวิต

อุปกรณ์ทำงานในที่อับอากาศ (Confine Space)

การเลือกเครื่องวัดแก๊ส สำหรับงานพื้นที่อับอากาศ