`

มาตรฐานหน้ากากกรองอนุภาค

แชร์บทความนี้

มาตรฐานหน้ากากกรองอนุภาค สหรัฐอเมริกา

หน้ากากกรองอนุภาคตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา จะยึดเกณฑ์ตามมาตรฐาน 42CFR Part 84 ซึ่งตามมาตรฐานนี้ หน้ากากกรองอนุภาคที่ผ่านมาตรฐานจะได้รับการรับรองจาก NIOSH และ Department of Health and Human Services (DHHS) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 9 ประเภทด้วยกัน โดยจะแบ่งตามประสิทธิภาพการกรอง(95, 99 และ 99.97%) และชนิดของไส้กรอง (N, R and P) ซึ่งทั้งหมดใช้อนุภาคขนาดเดียวกันคือ 0.3 micrometers

 

 

 

ประสิทธิภาพ

การกรองต่ำสุด

(%)

อนุภาคที่ใช้ทดสอบ

อนุภาคที่

ไม่ใช่น้ำมัน

(ทดสอบด้วย NaCl)

อนุภาคที่เป็น

น้ำมัน และไม่ใช่น้ำมัน

(ทดสอบด้วย DOP)

อนุภาคที่เป็น

น้ำมัน และไม่ใช่น้ำมัน

(ทดสอบด้วย DOP)

อายุการใช้งานนาน

95

99

99.97

N95

N99

N100

R95

R99

R100

P95

P99

P100

หมายเหตุ :

1. NaCI = sodium chloride

2.DOP oil = dioctyl phthalate

ข้อกำหนดของไส้กรองประเภทต่างๆ

N,R และ P บ่งบอกถึงการใช้งานของไส้กรองแต่ละชนิด

– ไส้กรอง N-series เป็นไส้กรองที่ไม่ทนต่อนำมัน 

– ไส้กรอง R-series เป็นไส้กรองที่ทนต่อนำมัน

– ไส้กรอง P-series เป็นไส้กรองที่ใช้เมื่อมีน้ำมันหรือไม่มีน้ำมันก็ได้

โดยระยะเวลาการใช้ของแต่ละไส้กรอง จะขึ้นอยู่กับความสกปรกของไส้กรอง การปิดกั้นการหายใจของอนุภาคที่ติดบนไส้กรอง

ไส้กรอง N-Series

โดยทั่วไปแล้ว ไส้กรองประเภทนี้จะเปลี่ยนต่อเมื่อไส้กรองสกปรก หรือหายใจได้ลำบาก อย่างไรก็ตาม หากใช้ในสถานที่ที่มีฝุ่นหรือสกปรกมาก ข้อกำหนดของหน้ากากประเภทนี้กำหนดให้ควรจะสามารถใช้ได้อย่างน้อย 8 ชั่วโมง โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการหายใจลดลงตามระดับที่กำหนด

ไส้กรอง R-Series

ไส้กรองประเภทนี้เหมาะสำหรับใช้ในการทำงานแบบต่อเนื่องครั้งเดียว (ทำงานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง) ในสถานที่ที่มีอนุภาคน้ำมัน ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรองสามารถขยายได้ตราบใดที่ไส้กรองยังสามารถกรองได้ตามระดับประสิทธิภาพ แต่ก็ควรจะมีการเปลี่ยนหรือปรับ หากสภาพแวดล้อมที่ทำงานที่เปลี่ยนไป

ไส้กรอง P-Series

เนื่องจากสามารถใช้ได้ในหลายสภาพแวดล้อม การใช้หรือไม่ใช้ไส้กรองประเภทนี้ จะพิจารณาจากเพียงแค่ความสกปรกของไส้กรอง และประสิทธิภาพการหายใจเท่านั้น

มาตรฐานยุโรป 

มาตรฐานของสหภาพยุโรปแบ่งออกเป็น 3 ชั้นคุณภาพพิจารณาโดยใช้ชนิดของอนุภาคประสิทธิภาพการกรอง และปริมาณการรั่วเข้าของอากาศภายนอก(Total Inward Leakage)เป็นเกณฑ์หลัก มาตรฐานของสหภาพยุโรปได้รับการเผยแพร่ไปใช้ยังประเทศต่างๆเช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลี อาร์เจนตินา เป็นต้น

 

 

 

ชั้นคุณภาพ

ประสิทธิภาพการกรอง(%)

ความหมาย

P1

P2

P3

80

94

99.95

ใช้กับอนุภาคที่เกิดขึ้นกับกระบวนการทางกล ได้แก่ฝุ่น ละออง

ใช้กับอนุภาคที่เกิดขึ้นกับกระบวนการทางกลและความร้อน ได้แก่ ฝุ่น ละออง ฟูมโลหะ

ใช้กับอนุภาคทุกชนิดที่มีพิษมาก

 

facebook : Thai-Safetywiki

ติดต่อเรา : Thai-Safetywiki

กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera)

แชร์บทความนี้

กล้องถ่ายภาพความร้อนถูกนำมาใช้ในหลายๆ ด้าน เช่น เถ้ารถของท่านร้อนเกินไป กล้องถ่ายภาพความร้อน หรือ พื่อตรวจดูว่าเราป่วยหรือไม่ อาหารถูก…

อ่านต่อ »

อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศในที่อับอากาศ( Confined Space Ventilator)

แชร์บทความนี้

ระบบการถ่ายเทอากาศจะจำเป็นต้องถูกใช้ในสถานที่ทำงานต่อเมื่อสถานที่ดังกล่าวมีสภาพดังต่อไปนี้ มีอ็อกซิเจนไม่เพียงพอ น้อยกว่า 19.5%

อ่านต่อ »

การเลือกไส้กรองแก๊สและไอระเหย มาตรฐานยุโรป EN

แชร์บทความนี้

มาตรฐานยุโรป EN ความรุนแรงของแก๊สและไอระเหยโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับ 1.ลักษณะของแก๊สและไอระเหยว่าเป็นพิษมากน้อยเพียงไร 2. ชนิดของ…

อ่านเพิ่มเติม »

ป้องกันกลโกง แก๊ง คอลเซ็นเตอร์ อ่านจบมีภูมิคุ้มกัน ไม่โดนหลอกอีกต่อไป

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้แก๊ง คอลเซ็นเตอร์ที่เราหมายถึงในที่นี้ คือ กลุ่มคน ขบวนการหรือ ผู้ไ

อ่านเพิ่มเติม »

ไฟป่าคืออะไร สาเหตุของไฟป่า อันตรายจากไฟป่า ไฟป่าเป็นต้นเหตุของ pm2.5 มั้ย ?

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้ไฟป่า คืออะไร? ไฟป่า หมายถึง ไฟที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตามแล้วลุกลามไหม

อ่านเพิ่มเติม »